usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

La introducció de l’anglès a les primeres edats de manera progressiva facilita el seu aprenentatge"

English learning: the younger the better!
Alumnes
01.11.2014
English learning: the younger the better!

L’anglès ha de ser una llengua amiga i present a la vida quotidiana. Per això, a la Institució apostem per deixar de veure l’anglès només com una assignatura i establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola.

ANGLÈS A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL

El projecte Hooray s’aplica a totes les aules des de Llar d'Infants per tal d'oferir als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d'immersió total d'aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat “active learning” o “multisensorial learning”. Treballem l'anglès doncs, de manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust, com també l'expressió corporal i el moviment. 

La introducció de l’anglès  a les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge,  per això des dels col·legis els oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica amb una àmplia varietat d'activitats i en un entorn estructurat i condicionat per motivar-los i aconseguir  fer-los gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.


OBJECTIUS DEL PROJECTE D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

1.- LA PARLA: propiciar el diàleg utilitzant un vocabulari senzill i significatiu en un entorn lúdic a través de temes significatius i propers als nens en un ambient relaxat i una atmosfera agradable.

2.- PARTICIPACIÓ DE LA FAMÍLIA: involucrar els pares a partir dels treballs i cançons que fem arribar a casa.

3.- MILLORA CONTINUA: per assegurar que tots els nens adquireixin de forma progressiva el nivell necessari per a la Primària.

Aquest aprenentatge passa per tres fases: presentar, practicar i produir. Es presenten les unitats didàctiques amb diferents materials, es realitzen diverses activitats i pràctiques en els diversos espais de l'aula i per últim són els nens els qui posen en pràctica el què han après a través de jocs, titelles, teatre, cançons i conversa.

 

RUTINES DE CLASSE

 • Corner routine: benvinguda, calendari i temps del dia.
 • Presentation: vocabulari ensenyant bits d'imatge, cançons relacionades amb el tema que estem treballant, contes i jocs amb els bits.
 • The topic's bag: activitat per poder jugar amb objectes relacionats amb el tòpic treballat interioritzant així el vocabulari.
 • Crafts: fitxa relacionada amb el que s'està treballant.
 • Practising and producing: el nen té l'oportunitat de produir, parlar, repetir el que anteriorment ha sentit i vist fer a la “teacher”. Ho fan mitjançant titelles, teatre, diàleg per parelles...
 • Multimedia feature: contes a la pissarra digital.

 

 

 

ANGLÈS A LES AULES A PARTIR DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) és la continuació del projecte d’anglès de la Institució a Educació Primària i continua al llarg de la Secundària amb l'oferta d’assignatures en anglès com les Science o Geography.

El projecte CLIL  té un doble objectiu: aprendre la matèria curricular i la llengua estrangera com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.


PROGRAMES

 1. Summer Camp: Curs d'estiu per tal d'aprofundir en l'aprenentatge de l'anglès, la creativitat i les noves tecnologies, i alhora aprofundir en el pla de formació dels alumnes.  Continuar creixent i aprenent a l’estiu de forma lúdica i creativa.
 2. Immersió:  Ireland  Program cursant un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i estudiant en un col·legi a Dublín. Programes intensius d’immersió en anglès pels alumnes de Primària amb estades breus a l’estranger  (10 dies) amb activitats acadèmiques,  culturals, lúdiques i formatives.
 3. Acreditacions internacionals: alumnat preparat per participar als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL. Prop del 90% del nostre alumnat aconsegueix superar les proves i obtenir els certificats de nivell intermedi i de nivell avançat.
 4. Extraescolars: anglès com a activitat extrescolar per la preparació de proves oficials.


OBJECTIUS

 • Més del 80% de l’alumnat acabi el Batxillerat amb el FIRST.
 • Més del 25% de l’alumnat acabi el Batxillerat amb l’ADVANCED.
 • La nota mitja dels nostres alumnes a l’examen d’anglès a les PAU estigui per sobre de 7.
 • El 100% del nostre alumnat estigui en el tram mitjà-alt o alt de les proves de competències de 6è EPRI i 4t d’ESO.
 • Al final de l'etapa d'educació obligatòria (4t d'ESO) qualsevol dels nostres alumnes poden utilitzar l'anglès com a vehicle natural de comunicació.galeria de fotos
Left
 • English learning: the younger the better!
 • English learning: the younger the better!
 • English learning: the younger the better!
Right
|