usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

És important que contesteu com més aviat millor"

4t d’ESO – Opcions 1r de batxillerat curs 2018/19
> dijous 10 de maig
4t d’ESO – Opcions 1r de batxillerat curs 2018/19

De: Elisa Comes - Sotsdirectora docent de Secundària

A: Pares d’alumnes de 4t d’ESO


Després d'haver informat pares i alumnes sobre les diferents modalitats i opcions del Batxillerat a Les Alzines, us demanem que ompliu el següent formulari.


Us preguem que marqueu l'opció que heu decidit amb la vostra filla i ens ho envieu abans del dilluns 21 de maig de 2018.

És important que contesteu com més aviat millor perquè, pel que fa a l’horari compactat, el nombre d’alumnes per aula és limitat i, per motius organitzatius, ens veiem obligats a donar les places per ordre d’inscripció.

Qualsevol dubte que tingueu,  podeu consultar-lo  a la preceptora.Después de haber informado a los padres y alumnas sobre las diferentes modalidades y opciones del Bachillerato en Les Alzines, os pedimos que cumplimentéis el siguiente formulario.

 

Os rogamos que marquéis la opción que habéis decidido con vuestra hija y nos lo enviés antes del lunes 21 de mayo de 2018.

 

Es importante que contestéis lo antes posible para que, en relación con el horario compactado, el número de alumnas por aula es limitado y, por motivos organizativos, nos vemos obligados a dar las plazas por orden de inscripción.

Cualquier duda que tengáis, la podéis consultar con la preceptora.


After having informed the parents and the students about the different modalities and options of the baccalaureate in Les Alzines, we would like to ask you to fill in the following form.

 

We ask you mark the option that you and your daughter have decided and send it to us before Monday the 21st of May of 2018.

 

It is important that you answer as soon as it is possible so that, in relation to the compacted schedule, the number of students per classroom is limited and, for organizational reasons, we must to give you the places in order of registration.

If you have any question, you can ask your preceptor.

 


|