usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

ESO – Exàmens i tardes lliures de la 3a avaluació
> dijous 17 de maig
ESO – Exàmens i tardes lliures de la 3a avaluació

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes d’ESODel 17 al 22 de maig, les vostres filles aturaran les classes per fer els exàmens de la 3a avaluació.

 

1r i 2n d'ESO- Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 15h. La franja horària que va des de les 11.30h fins a les 13.20h faran repàs o estudi per a l'examen de la tarda. El dimarts 22 de maig (últim dia de parada) els exàmens seran a les 9h i a les 11.30h i a partir de les 15 h es faran classes amb normalitat.

3r d'ESO - Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 11.30h. Les tardes del 17, 18 i 21 de maig no tindran classe perquè puguin estudiar. El dimarts 22 de maig a les 15 h es faran classes amb normalitat.

Butlleta per imprimir.

4t d'ESO- Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 11.30h. Les tardes del 16, 17, 18 i 21 de maig no tindran classe perquè puguin estudiar. El dimarts 22 de maig a les 15 h es faran classes amb normalitat.


Butlleta per imprimir.


Es manté el servei de menjador per a les alumnes que en són usuàries. 


Les alumnes de 3r i 4t d'ESO disposaran d’aules per a qui vulgui quedar-se a estudiar al col·legi o s’hagi d’esperar per utilitzar el transport escolar.


Tingueu en compte que donarem a les vostres filles de 3r i 4t d'ESO una butlleta d’autorització que haureu de retornar signada.


Us recordem que, si no han de fer ús del servei de transport habitual, s’ha d’avisar a secretaria.


Moltes gràcies.Del 17 al 22 de mayo, vuestras hijas detendrán las clases para hacer los exámenes de la 3a avaluación.

 

1º y 2º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 3 de la tarde. La franja horaria que va desde las 11.30 hasta las 13.20h harán repaso o estudio para el examen de la tarde. El martes 22 de mayo (último día de parada) los exámenes serán a las 9h y las 11.30h y a partir de las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

3º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 11.30h. Las tardes del 17, 18 y 21 de mayo no tendrán clase para que puedan estudiar. El martes 22 de mayo a las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

Permiso para imprimir.

4º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 11.30h. Las tardes del 16, 17 y 21 de mayo no tendrán clase para que puedan estudiar. El martes 22 de mayo a las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

Permiso para imprimir.

Se mantiene el servicio de comedor para las alumnas que son usuarias.

Las alumnas de 3º y 4º de ESO dispondrán de aulas para quien quiera quedarse a estudiar en el colegio o tenga que esperar para utilizar el transporte escolar.

Tened en cuenta que daremos a vuestras hijas de 3º y 4º de ESO un impreso de autorización que deberéis devolver firmado.

Se recuerda que, si no han de hacer uso del servicio de transporte habitual, se debe avisar a secretaría.

Muchas gracias.

 


  • ESO – Exàmens i tardes lliures de la 3a avaluació
  • ESO – Exàmens i tardes lliures de la 3a avaluació
  • versio per a imprimir de ESO – Exàmens i tardes lliures de la 3a avaluació
|