usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

2n BTX-Exàmens Finals, entrega notes i repàs Selectivitat
> dijous 17 de maig
2n BTX-Exàmens Finals, entrega notes i repàs Selectivitat

De: Coordinadora de batxillerat

A: Pares d’alumnes de 2n de batxillerat

 

Us informem de les dates dels exàmens finals.

Les alumnes de 2n de batxillerat faran els exàmens finals del dijous 17 al dimecres 23 de maig. Per tal de preparar-se bé per aquests exàmens, disposen també de les tardes d'estudi, des del dimecres 16 al dimecres 23 de maig.

Durant aquests dies d'exàmens totes les alumnes comencen a les 9.00 h i poden marxar en acabar el segon examen del matí. Hi ha servei de menjador (per a les usuàries habituals) i servei de biblioteca cada tarda a l'escola; per tant, totes les alumnes que ho desitgin, poden quedar-se a estudiar a la biblioteca.

Us recordem que si no han de fer ús del servei de transport escolar habitual, s’ha d’avisar a secretaria.

Entrega de notes de 2n de Batxillerat:    dimarts 29 de maig d’ 11.00 h a 12.00h

Repàs de Selectivitat:    del dimecres 30 de maig al divendres 8 de junyOs informamos de las fechas de los exámenes finales.

Las alumnas de 2º de bachillerato realizarán los exámenes finales del jueves 17 al miércoles 23 de mayo. Con el fin de prepararse bien para estos exámenes, disponen también de las tardes de estudio, desde el miércoles 16 al miércoles 23 de mayo.

Durante estos días de exámenes todas las alumnas comienzan a las 9.00 h y pueden irse al terminar el segundo examen de la mañana. Hay servicio de comedor (para las usuarias habituales) y servicio de biblioteca cada tarde en la escuela; por tanto, todas las alumnas que lo deseen, pueden quedarse a estudiar en la biblioteca.

Os recordamos que si no han de hacer uso del servicio de transporte escolar habitual, se debe avisar a secretaría.

Entrega de notas de 2º de Bachillerato: martes 29 de mayo de 11.00 h a 12.00h

Repaso de Selectividad: del miércoles 30 de mayo al viernes 8 de junio


We would like to inform you about when the final exams are being held.

2nd of Baccalaureate students will be having their final exams from Thursday the 17th to Wednesday the 23rd of May. They will have studying sessions in the afternoons - from the 16th to the 23rd of May - so that they can prepare them well.

During these days, the students will start school at 9:00 and they will be able to leave the school when they finish their second exam. There is lunch service for the students who normally use it and also library service every afternoon so that all the students who wish to stay, can.

We remind you that if your daughters do not use their normal school transport service, the school needs to be notified.

Reports will be available on Tuesday 29th May from 11 to 12 in the morning.

Revision for Selectivity will take place from Wednesday the 30th of May until Friday the 8th of June.

|