usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

5è PRIM - Connecta+
> dilluns 9 de abril
5è PRIM - Connecta+

De: Tutores de 5è de primària

A: Famílies amb filles a 5è de primària


Tal i com us vam informar a la reunió de pares, seguim treballant el projecte “Connecta+”, un projecte que vol ajudar que els nois i noies d’entre 10 i 15 anys reflexionin sobre l’ús que fan d’Internet.

A partir d’aquesta reflexió; es busca que els alumnes, si ho consideren necessari, es plantegin introduir algun canvi concret en els seus hàbits, i que aquest canvi propiciï un ús més adequat i segur d’Internet.
Durant aquesta segona sessió la vostra filla ha treballat “Navego amb cinturó de seguretat” amb els següents objectius:

* Entendre que, per navegar de forma segura per la Xarxa, cal tenir precaució de la mateixa manera que la tenim en el món físic.

* Conèixer algunes de les normes de seguretat a Internet.

* Aprendre a ser conscient que, moltes vegades, cal demanar ajuda als pares i professors/es en la navegació per Internet.

Us animem a accedir al portal de Connecta+. Trobareu l'enllaç a la banda esquerra de la pàgina web de l’escola i us podeu donar d'alta al curs on-line de manera totalment gratuïta. Us podreu registrar amb el vostre nom i correu electrònic a més d' indicar el curs de la vostra filla, i d’aquesta manera tindreu accés a:

  • GUIA D'ORIENTACIÓ. Cada cop que la vostra filla realitzi una sessió a l'escola rebreu una guia amb recomanacions i consells.
  • CÀPSULES FORMATIVES. Accedireu a uns cursos on-line breus (1h de durada aproximadament) on podreu ampliar els coneixements sobre els aspectes que treballa la vostra filla a classe.

 

Tal y como os informamos en la reunión de padres, seguimos trabajando el proyecto "Conecta +", un proyecto que quiere ayudar a que los chicos y chicas de entre 10 y 15 años a que reflexionen sobre el uso que hacen de Internet.

A partir de esta reflexión; se busca que los alumnos, si lo consideran necesario, se planteen introducir algún cambio concreto en sus hábitos, y que este cambio propicie un uso más adecuado y seguro de Internet.

Durante esta segunda sesión vuestra hija ha trabajado "Navego con cinturón de seguridad" con los siguientes objetivos:

* Entender que, para navegar de forma segura por la Red, hay que tener precaución al igual que la tenemos en el mundo físico.

* Conocer algunas de las normas de seguridad en Internet.

* Aprender a ser consciente de que, muchas veces, hay que pedir ayuda a los padres y profesores/as en la navegación por Internet.

Os animamos a acceder al portal de Connecta+. Encontraréis el enlace en el lado izquierdo de la página web de la escuela y podéis daros de alta en el curso online de manera totalmente gratuita. Podréis registraros con vuestro nombre y correo electrónico además de indicar el curso de vuestra hija, y de este modo tendréis acceso a:

GUÍA DE ORIENTACIÓN. Cada vez que vuestra hija realice una sesión en la escuela recibiréis una guía con recomendaciones y consejos.

CÁPSULAS FORMATIVAS. Accederéis a unos cursos online breves (1h de duración aproximadamente) donde podréis ampliar los conocimientos sobre los aspectos que trabaja vuestra hija en clase. 


As we told you about in the parents meeting, we are still working on the “Connecta+” project. This project aims at helping youngsters from 10 to 15 years old to reflect about the use they make of the Internet.

From this reflection, students should consider some habit changes if they consider it necessary, in order to make a safer and more adequate use of the Internet.

During this second session your daughter has been working on “Navego amb cinturó de seguretat”, which has the following objectives:

* Understand that the internet needs the same precaution as the physical world.

* Know some safety rules of the Internet.

* Become aware of the fact that we need to ask our parents or teachers for help to surf the net better.

We encourage you to access Connecta+. You will also find the link on the left side of the school website and you will be able to enrol the online course for free. You can sign up with your name and e-mail and also state the year your daughter is in. This way, you will have access to:

ORIENTATION GUIDE. Each time your daughter has a session at school, you will receive a guide with recommendations and advice.

FORMATION CAPSULES. You will have access to short online courses of about one hour in which you will be able to widen your knowledge about the aspects your daughter is working on in class.

 

|