usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal portar el llibre de vacunes i entregar-lo a la tutora de classe"

2n ESO- Vacuna Tètanus - Diftèria
> dimarts 27 de febrer
2n ESO- Vacuna Tètanus - Diftèria

De: Secretaria

A: pares d’alumnes de 2n d’ESO

 

Dimarts dia 27 de febrer vindran unes infermeres a vacunar a les vostres filles de la vacuna del Tètanus-Diftèria tipus adult (podeu consultar més informació

El Departament de Salut, que col·labora amb el d'Educació, ens demanen que les vostres filles portin el llibre de vacunes per tal que la infermera encarregada complementi l’apartat corresponent. Us demanem que el portin entre dilluns 26 i dimarts 27 de febrer, per tal de tenir-ho tot ben organitzat. Aquest llibre restarà en possessió de la tutora fins el mateix moment de la vacunació i us el tornarem l’endemà.

Per preparar aquesta vacunació necessitem que ens feu arribar, abans del 31 de generl’autorització signada (que adjuntem) i fotocòpia de l'apartat de vacunes del llibre de salut de la vostra filla (poseu a mà els cognoms i nom, si no ho indica). 

Només es vacunaran les alumnes que hagin portat l’autorització paterna junt amb el llibre de vacunacions.


Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

 

El martes día 27 de febrero vendrán unas enfermeras a vacunar a vuestras hijas de la vacuna del Tétanos-Difteria tipo adulto (podéis consultar más información) 

El Departamento de Salud, que colabora con el de Educación, nos pide que vuestras hijas traigan el libro de vacunas para que la enfermera encargada complemente el apartado correspondiente. Os pedimos que lo traiga entre el lunes 26 y martes 27 de febrero, para tenerlo todo bien organizado. Este libro quedará en posesión de la tutora hasta el mismo momento de la vacunación. Se lo volveremos al día siguiente. 

Para preparar esta vacunación necesitamos que nos hagáis, antes del 31 de enero, la autorización firmada (que adjuntamos) y fotocopia del apartado de vacunas del libro de salud de vuestra hija (escribir a mano los apellidos y nombre, si no lo indica). 

Sólo se vacunarán las alumnas que hayan traído la autorización paterna junto con el libro de vacunaciones.

 

Muchas gracias por vuestra colaboración.

 


|