usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

4t ESO - BTX -  Sortida lúdico-esportiva
> divendres 12 de gener
4t ESO - BTX - Sortida lúdico-esportiva

De: Departament d’Educació Física     
A: Pares d'alumnes de 4t ESO i BTX


El divendres 12 de gener hem organitzat una sortida lúdic-esportiva complementària a la classe d'Educació física per a les alumnes de 4t ESO, 1r i 2n de BTX: una esquiada d’un dia!

L’activitat és totalment voluntària i l’escola pretén donar a les nostres alumnes l’oportunitat de practicar un esport diferent, que potser no han realitzat mai. A més a més, serà una activitat cohesionadora, divertida i enriquidora per a totes elles. Les alumnes aniran acompanyades per professores.

L’ordre del dia serà el següent:

  • Marxar amb autobús des de l’escola (es concretarà hora, al voltant de les 6'00h del matí).
  • Arribada a Llívia per agafar el material de lloguer de les que ho necessitin.
  • Esquiada a La Masella o a La Molina (també podria ser a Les Angles o Font Romeu) en funció de la neu i condicions meteorològiques. Ho sabrem un parell de dies abans de marxar.
  • Curset de 3 hores. 
  • 2 hores d’esquí lliure.

El preu de la sortida és de 52 euros, i inclou:

  • Trajecte en autobús (anar i tornar)
  • Curset d’esquí de 3 hores amb monitor
  • Forfait tot el dia
  • Assegurança tot el dia

Si han de llogar el material, seran 8 euros més.

Les alumnes dinaran a pistes i cadascuna haurà de portar el seu dinar. Arribarem al col·legi al voltant de les 8h del vespre.

Com que l’activitat és voluntària, les alumnes que no hi vagin podran fer classes de repàs i estudi a l’escola, sempre amb professorat responsable.


En cas que la vostra filla participi en l’activitat, és necessari que retorneu  signada l’autorització.


En/Na ___________________________________________________ pare/mare o tutor legal  de l’alumna _________________________________________ amb DNI _____________ de 4t d'ESO / 1r BTX / 2n BTX l’autoritzo a anar a l'esquiada que tindrà lloc el proper 12 de gener, havent llegit i acceptat el present comunicat. I perquè així consti:


Signatura:
El viernes 12 de enero hemos organizado una salida lúdico-deportiva complementaria a la clase de Educación física para alumnas de 4º ESO y BTX: una esquiada de un día.

La actividad es totalmente voluntaria y la escuela pretende dar a sus alumnas la oportunidad de practicar un deporte diferente, que quizá no hayan realizado nunca. Además, será una actividad cohesionadora, divertida y enriquecedora para todas ellas. Las alumnas irán acompañadas por profesoras.

El orden del día será el siguiente:

• Salida en autobús desde la escuela (se concretará hora, alrededor de las 6'00h de la mañana).

• Llegada a Llívia para coger el material de alquiler de las que lo necesiten.

• Esquiada en La Masella o en La Molina (también podría ser en Les Angles o Font Romeu) en función de la nieve y condiciones meteorológicas. Lo sabremos un par de días antes de partir.

• Curso de 3 horas.

• 2 horas de esquí libre.

El precio de la salida es de 52 euros, e incluye:

• Trayecto en autobús (ida y vuelta)

• Cursillo de esquí de 3 horas con monitor

• Forfait todo el día

• Seguro todo el día

Si tienen que alquilar el material, serán 8 euros más.

Las alumnas comerán en pistas y cada una tendrá que traer su comida. Llegaremos al colegio alrededor de las 8 de la tarde.

Como la actividad es voluntaria, las alumnas que no vayan podrán recibir clases de repaso y estudio en la escuela, siempre con profesorado responsable.

En el caso de que vuestra hija participe en la actividad, es necesario que devuelva firmada la autorización.


There is a PE excursion for the girls of 4th ESO and 1st Batxillerat on Friday the 12th of January: a one-day ski trip 

It is a voluntary trip in which the school intends to give the opportunity to practise a sport which they might have never practised before. Moreover, it is a cohesion activity which is also fun and enriching. Students will be accompanied by teachers.

The schedule is the one that follows:

Leaving the school (time to be determined, but around 6am).

Arrival in Llívia to collect the rented material for those who need it.

Ski trip in La Masella or La Molina (although it could also be in Les Angles or Font Romeu) depending on the snow and weather conditions. This information will be known two days prior to the ski trip.

3-hour course.

2-hour free skiing.

The price is 52 euros and in includes:

Return bus trip.

3-hour course with a monitor.

• Forfait for all the day.

Insurance for all the day.

If they need to rent the material, it will be 8 more euros.

The students will eat in the sky slopes, so they will need to bring their own food. We will be arriving at school at around 8 in the evening.

Since it is a voluntary activity, the students who do not attend the trip will be receiving complimentary lessons and study hours with their teachers.

If your daughter would like to participate in this activity, she should bring the authorization filled.

|