usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

S'admeten inscripcions fins el dia 1 de desembre"

P3-P4-P5- Servei de guarderia Nadal 2017-18
> dimarts 2 de gener
P3-P4-P5- Servei de guarderia Nadal 2017-18

De: Coordinadora d’Educació Infantil – Ana Brell

A: Pares d’alumnes de P3, P4 i P5

Us recordem que aquest Nadal l’escola estarà oberta per a totes les famílies que necessiteu aquest servei.

El cost serà de 30 euros per dia amb dinar inclòs. Si vénen tots els dies, el preu és 140 euros, amb dinar inclòs, i el rebut es domiciliarà, en data de càrrec, el 20 de desembre.

Per poder-nos organitzar millor, seria convenient que ens digueu si fareu ús o no d’aquest servei i, en cas afirmatiu, que marqueu quins dies assistiran a l’escola. Cal contestar el formulari de resposta abans de l’1 de desembre, i no s’acceptaran sol·licituds passat aquest dia.

L’horari serà de 7’45h a 18h tots els dies, menys el divendres 5 de gener, que l’escola tancarà a les 15h. Us demanem molta puntualitat a l’hora de recollir els infants.

Formulari per demanar aquest servei

 

Os recordamos que esta Navidad la escuela estará abierta para todas las familias que necesiten este servicio.

El precio es de 30 euros por día con almuerzo incluido. Si vienen todos los días el precio es 140 euros, con comida incluida. El recibo se domiciliará, en fecha de cargo el 20 de diciembre.

Para podernos organizar mejor, sería conveniente que marquéis si haréis uso o no de este servicio y, en caso afirmativo, qué días asistirán a la escuela.

Hay que contestar el formulario de respuesta antes del 1 de diciembre y no se aceptarán solicitudes pasado ese día.

El horario será de 7'45h a 18h, todos los días, menos el viernes 5 de enero, que la escuela cerrará a las 15h. Os pedimos mucha puntualidad a la hora de recoger los niños.

 

We would like to remind you that on Christmas the school will remain open for those families who need it.

The price will be 30 euros per day (lunch included). If children come every day the price will be 140 euros (lunch included) and you will receive a receipt with the date: 20th December.

For our better organisation it would be nice if you could inform us in advance in case you need this service and the days that your child is going to come to school. You just have to fill in the atttached document and send it in before 1st December. Any request submitted after this period will not be taken into account.

The schedule will be from 7.45am, except on 5th January because the school will close at 3.00pm. We beg you to collect the children on time these days, please.


|