usuari 
passwd 
        

MIRA·SOL

Llenties estofades
Truita de patates amb amanida
Poma

VALLDOREIX

Sopa de peix amb pistons
Tires de pollastre amb verdures
Fruita

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Ofrena Mariana - Primeres Comunions
> dissabte 10 de novembre
Ofrena Mariana - Primeres Comunions


Benvolgudes famílies de 3r de primària.

És una tradició de La Farga l’oferiment a La Mare de Déu dels nens que durant el curs faran la Primera Comunió. L’acte es farà el dissabte, dia 10 de novembre, amb el següent programa d’activitats:
 
16:15 h     Arribada a La Farga i lliurament de les Creus i de les Bíblies als pares. (Vestíbul d’entrada)
16:30 h     Sessions Pares, mares i Fills / Processó amb la Mare de Déu i cerimònia d’imposició Creu i Bíblia i ofrena floral.

3r A i D

3r B i C

  Sessió Pares i catequesi fills (Auditori)

  Processó i cerimònia

  Processó Cerimònia  

Sessió Pares i catequesi fills
(Auditori)

                                     
19:00 h Santa Missa anticipada de diumenge i oferiment a la Mare de Déu dels nens que faran la Primera Comunió a la Mare de Déu. (Voluntari)
19:45 h. Berenar de celebració pels alumnes
  
DETALLS D’ORGANITZACIÓ QUE CAL TENIR EN COMPTE:
 
  - Els nens han de vestir amb l’uniforme complert
  - Les famílies que ho desitgin podran portar flors per oferir a la Mare de Déu.
  - Per raons d'espai, a la cerimònia, partiparan únicament els pares i les mares amb els seus fills.

  • La guarderia funcionarà de 16:15 a 20:00 h al menjador escolar.
  • És prega puntualitat per que la cerimònia sigui lluïda i digna.
  • Hi haurà sacerdots als confessionaris durant les cerimònies d’Imposició i la Sta. Missa

 
   Tant de bo que aquesta jornada mariana ens serveixi a tots per manifestar el nostre amor a Santa Maria i sigui una ocasió més de passar un dia inoblidable. 

   Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Sr. Víctor Potau ([email protected])

Rebeu una cordial salutació,

Víctor Potau
Coordinador Primeres Comunions

 


 

Queridas familias de 3º primaria

   Es una tradición de La Farga el ofrecimiento a La Virgen de La Farga de los niños que durante el curso harán la Primera Comunión. El acto se realizará el sábado, día 10 de noviembre, con el siguiente programa de actividades:
 
16:15 h Llegada a La Farga y entrega de las Cruces y de las Biblias a los padres. (Hall de entrada)
16:30 h Sesiones Padres e Hijos / Procesión con la Virgen de La Farga y ceremonia de imposición Cruz y Biblia y ofrenda floral.
 

3r A i D

3r B i C

  Sessió Pares i catequesi fills (Auditori)

  Processó i cerimònia

  Processó Cerimònia

  Sessió Pares i catequesi fills
  (Auditori)

 
19:00 h Santa Misa de vigilia y ofrecimiento a la Virgen de los niños que harán la Primera Comunión a la Virgen. (Voluntario)
19:45 h. Merienda de celebración por los alumnos (las familias pueden llevar refrigerios)
 
DETALLES DE ORGANIZACIÓN TENER EN CUENTA:
 
     - Los niños deben vestir con el uniforme completo
     - Las familias que lo deseen podrán llevar flores para ofrecer a la Virgen.
     - Por razones de espacio, en la ceremonia, partipar sólo los padres y los alumnos de 3º
             * La guardería funcionará de 16:15 a 20:00 h en el comedor escolar.
             * Se ruega puntualidad para que la ceremonia sea lucida y digna.
             * Habrá sacerdotes los confesionarios durante las ceremonias de Imposición y la Sta. misa
 
   Ojalá que esta jornada mariana nos sirva a todos para manifestar nuestro amor a Santa María y sea una ocasión más que pasar un día inolvidable.
 

   Para más información puede ponerse en contacto con el Sr. Víctor Potau ([email protected]

Recibid un cordial saludo,

Víctor Potau
Coordinador Primeras Comuniones


|