usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Curs d'Orientació Familiar"

COF - Primeres Lletres
> dijous 8 de febrer
COF - Primeres Lletres

Molts ja sabeu per experiència l'eficàcia que tenen aquests cursos en la vostra formació com a pares. Els casos que es plantegen i les opinions dels ponents i dels participants són sempre una gran ajuda. Convé saber que, des del FERT, estan fent –any rere any- un gran esforç per refer tots els cursos i adaptar-los a les circumstàncies actuals, ja que només així són una ajuda real per resoldre les necessitats educatives que se us plantegen cada dia.

Des del Col•legi us animem que realitzeu el curs previst per a cada etapa del vostre fill, ja que és una bona manera de formar-se i, per tant, de millorar com a matrimoni i com a pares dels vostres fills. Pot ajudar-vos parlar amb el Matrimoni Encarregat del curs del vostre fill i mirar amb quins pares podeu formar un grup.

Les sessions són molt participatives i es desenvolupen amb casos pràctics elaborats per especialistes del FERT. L'horari de les sessions generals serà de 21:30h a 23:00h. Convé haver sopat abans.

Per inscriure-us us agrairem que entregueu la fitxa adjunta i l'import (en metàl•lic o taló)  a la Secretaria de l'escola. Per facilitar els tràmits amb el FERT, us demanem que realitzeu les inscripcions clickant en aquest enllaç.


Primeres lletres: Dirigit especialment a pares amb fills en el Cicle Inicial.
Dates: 

8 de febrer
22 de febrer
8 de març
22 de març
12 d'abril
19 d'abril
Omplir Formulari AQUÍ
 
Veure video AQUÍ

*El preu real del COF son 130 euros. L'AMPA subvenciona el 30%. Preu final del COF: 90€

Mario González
Sots director de famíliesMuchos ya sabéis por experiencia la eficacia que tienen estos cursos en vuestra formación como padres. Los casos que se plantean y las opiniones de los ponentes y de los participantes son siempre una gran ayuda. Conviene saber que, desde el FERT, están haciendo –año tras año- un gran esfuerzo para rehacer todos los cursos y adaptarlos a las circunstancias actuales, puesto que sólo así son una ayuda real para resolver las necesidades educativas que se os plantean cada día.

Desde el Colegio os animamos a que realizéis el curso previsto para cada etapa de vuestro hijo, puesto que es una buena manera de formarse y, por lo tanto, de mejorar como matrimonio y como padres de vuestros hijos. Puede ayudaros hablar con el Matrimonio Encargado del curso de vuestro hijo y mirar con qué padres podéis formar un grupo.

Las sesiones son muy participativas y se desarrollan con casos prácticos elaborados por especialistas del FERT. El horario de las sesiones generales será de 21:30h a 23:00h. Conviene haber cenado antes.

Para inscribiros os agradeceremos que entregáis la ficha adjunta y el importe (en metálico o talón) en la Secretaría de la escuela. Para facilitar los trámites con el FERT, os pedimos que realizáis las inscripciones clickanten este enlace.

* Primeras letras: Dirigido especialmente a padres con hijos en el Ciclo Inicial.

Fechas: 

8 de febrero
22 de febrero
8 de marzo
22 de marzo
12 de abril
19 de abril

Llenar Formulario AQUÍ

Ver video AQUÍ

El precio real del COF sueño 130 euros. El AMPA subvenciona el 30%. Precio final del COF: 90€


Mario Gonález

Subdirector de familias


|