usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

Els nous espais de les aules afavoreixen el treball de les habilitats neurològiques: observació, exploració i manipulació del material"

Habilitats neurològiques
educació infantil
08.04.2013
Habilitats neurològiques

Actualment els estudis neurològics i psico-pedagògics reconeixen en les primeres edats de la vida un període òptim i alhora decisiu per estimular i potenciar tots aquells factors que cooperen a consolidar una personalitat rica i harmònica.

A La Farga Infantil oferim un model de formació que pretén fer complementaris l’escola i la família, que treballen conjuntament per desenvolupar de forma integrada el conjunt de fets i conceptes, de procediments i actituds, valors i normes que calen per tal d’ensenyar als infants a saber, a fer, i a ser.

Dels 0 als 3anys

Des del moment del naixement hem d’encarrilar als nens, per mitjà d’uns passos precisos, per assolir el ple desenvolupament psicomotor. Aquestes passes permetran al nen cobrir les diferents etapes vitals que corresponen al desenvolupament jerarquitzat del sistema nerviós. No hem de deixar aquest delicat procés en mans de la casualitat:“Al oferir als nens l’oportunitat de fer a propòsit aquestes coses tan essencials, en l’ordre apropiat en lloc de fer-ho a l’atzar, els nens poden assolir un estat d’excel·lència física que els brinda l’oportunitat d’arribar a ser tot el que desitgin mentre són joves i al llarg de la tota la seva vida”. Dr. Ralph Pelligra.

Els nous espais de les aules afavoreixen el treball de les habilitats neurològiques: la observació, l’exploració i la manipulació del material. Tenint en compte que el nen és el principal investigador. El nen com a ésser social innat necessita un entorn afectuós, segur, que el protegeixi i que respongui a les seves necessitats bàsiques. El seu desig innat per adaptar-se i conèixer tot el que l'envolta i la seva enorme curiositat el motiven a explorar l'entorn. En aquesta etapa és quan utilitza els seus sentits, veure, sentir i escoltar per poder reconèixer tota la informació que l'envolta, relacionar-la, emmagatzemar-la, recuperar-la i elaborar respostes motores cada dia més complexes.


Les activitats es realitzen a dins de l’aula afavorint el moviment natural dels nens, així l’espai es converteix  en un lloc ric en estímuls, transformant l’espai en un aula laboratori.

Dels 0 als 6 anys és el perídode en el qual els nens i nenes identifiquen el seu esquema corporal. Quan més gran sigui el número d’estímuls -oportunitats, és a dir d’esquemes adquirits, més nombroses i més riques seran les estructures mentals.

Un dels objectius  de La Farga Infantil és la prevenció. I aquesta prevenció passa per oferir entorns estudiats i planificats de tal forma que no només afavoreixin sinó que impulsin el desenvolupament sensor -motor a través de les etapes de desenvolupament del cervell.

La nostra proposta educativa parteix del component:

SENSO-NEURO-PSICO-MOTRIU

SENSORIAL: Els sentits externs són els primers receptors o vehicles ineludibles de tota la informació que rebem. La diversitat i la qualitat d’aquesta informació faran que el nen maduri de forma adequada.

NEUROLÒGIC: El sistema nerviós madura segons unes etapes organitzades i jerarquitzades. Les hem de conèixer, respectar, i afavorir, bo i graduant els continguts de l’aprenentatge.

PSICOLÒGIC: El nen aprèn millor amb un recolzament positiu, és a dir, fomentant la seva autoestima.

MOTRIU: Li hem d’oferir l’oportunitat necessària perquè pugui expressar-se a través dels llenguatges, de la manualitat i del moviment.

El nostre objectiu al llarg del treball diari a l'aula serà convertir l'entorn en una nova oportunitat per refermar bé cadascuna d'aquestes etapes, des de la més primitiva fins a la més recent, assegurant que les sis funcions s'estableixen de forma correcta i, en conseqüència, es produeix una bona organització neurològica.

Alhora, dur a terme cadascuna de les activitats diàries que se li proposa suposa activar i desenvolupar el seu propi potencial. Convertir una capacitat en habilitat requereix d'un model adequat a imitar i l'oportunitat de reproduir a través d'activitats diverses de forma reiterada. La imitació i la repetició són les dues accions d'aprenentatge pròpies de l'etapa en què es troba el nen; arribar a una habilitat requereix d'un entorn capaç de reconèixer el seu esforç i els seus petits èxits diaris.

L'aprenentatge no és fruit de l'atzar, és fruit de la motivación, que oferim al nen a través de l'entorn. En aquests primers anys podem despertar una gran infinitat de possibilitats. Un entorn ric ple d’oportunitats permetrà que s'estableixin connexions nervioses entre els estímuls que percep el nen i les respostes que és capaç d'elaborar.

A Llar d’infants les professores de La Farga Infantil treballen diàriament les cinc habilitats sensorials (tàctil, auditiva, lingüística, visual i manual) mitjançant múltiples activitats que ofereixen als els nens i nens l’oportunitat d’experimentar amb els sentits.

MÉS INFORMACIÓ D’HABILITATS|