usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

Respectem les potencialitats específiques de cada sexe perquè volem obtenir el màxim de desenvolupament personal de nois i noies"

Educació diferenciada
Informació
CA | ES
Educació diferenciada

Institució ha optat pel model d’educació diferenciada perquè nois i noies tenen diferents ritmes maduratius, diverses psicologies i interessos. Són en tantes coses prou diversos, sobretot a certes edats, com per atendre’ls també de manera diferent.

Els objectius pedagògics són els mateixos tant en els col·legis masculins com en els femenins. De cada un dels alumnes s’espera que desenvolupi al màxim les seves possibilitats. Potenciem les seves habilitats perquè aprenguin a raonar, a decidir, a conviure. Promocionem el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, les aptituds personals, l’esperit de servei i l’exercici responsable de la llibertat personal.

La personalització a l’educació és completa si s’adapta a les circumstàncies de cada fill i cada filla i als seus ritmes d’aprenentatge per aconseguir una igualtat d’oportunitats real, sense limitar les seves capacitats, ni condicionar les seves opcions de futur. Tenint en compte aquestes diferències de gènere es despleguen estratègies didàctiques i d’aprenentatge que contribueixin a desenvolupar les pròpies capacitats.

Als col·legis d’Institució se segueix el “Pla d’igualtat de gènere” per tractar temes relacionats amb el gènere i ensenyar als nostres alumnes a superar els estereotips existents a la societat i que contribueixin a millorar-la.Si vols saber-ne més, a larxiu adjunt trobaràs un complert dossier - elaborat per European Association of Single-Sex Education (EASSE) - amb els fonaments pedagògics, dades internacionals, legislació, compartiva de resultats... entre daltres.

parity excelencia

mejora el clima escolar amplia las salidas profesionales

exito cohesion

aval de organismos internacionales amplia las opciones profesionales

rompiendo estereotipos  • Educació diferenciada
  • versio per a imprimir de Educació diferenciada
|