usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

Tots els àmbits de la persona humana han de ser objectius educatius: sense integritat l’educació resta incompleta."

Educació integral
Informació
CA | ES| EN
Educació integral

Entenem l’educació integral com aquella educació que possibilita la unitat en tots els aspectes de la vida i que es fonamenta en els principis de l’humanisme cristià.


Educar és molt més que transmetre coneixements. L'educació en els nostres centres presenta tres eixos fonamentals, que es donen simultàniament i no es pot entendre un sense els altres dos:

- Una bona preparació acadèmica tant en l’àrea científica i tècnica, com a les humanitats, indispensable per preparar amb garanties un futur universitari i professional: l'ensenyament trilingüe (català, castellà i anglès), l'estimulació primerenca en educació infantil, la integració de les TIC en l'aula com a metodologia docent, etc.

- Una educació humana que prepara cada alumne per afrontar, amb autonomia i responsabilitat, totes les circumstàncies de la vida en què les seves decisions se sustentaran en les virtuts i valors que hagin adquirit: la fortalesa davant l'adversitat, la lleialtat i sinceritat amb els altres, l'esperit de solidaritat i obertura a nous reptes, etc.

- Una formació cristiana i espiritual d'acord amb la doctrina de la fe catòlica. A petició de les famílies que van promoure les escoles, la prelatura de l'Opus Dei dóna assistència espiritual als alumnes i a les famílies que així ho desitgin.


|