usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

La participació del pares en l’educació dels fills és del tot insubstituïble en nostre projecte."

El paper de les famílies
Informació
CA | ES
El paper de les famílies

Les mares i els pares són els principals educadors, el col·legi col·labora però no supleix la seva tasca. Per això als nostres col·legis els pares són els protagonistes perquè la nostra preocupació és la vostra: la família.


La participació del pares en l’educació dels fills és del tot insubstituïble en el projecte educatiu d’Institució. D’aquest principi, se’n deriven altres trets essencials dels col·legis d’Institució com el tracte personalitzat, la participació de mares i pares en les activitats formatives, les entrevistes amb els preceptors, els matrimonis encarregats de curs...

  • Entrevista de preceptuació: cada família compta amb la col·laboració d’un tutor. A través d’entrevistes periòdiques es concreten objectius i plans de millora.
  • Reunions de curs: el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques especifiques.
  • Cursos d’orientació familiar: atenent les diverses etapes maduratives dels fills, es treballen –amb experts assessors– els temes més determinants de la configuració de la personalitat per desenvolupar-la amb tot el seu potencial i per prevenir possibles dificultats.

Existeixen molts altres mitjans al servei de la família i l’educació dels fills:, convivència de pares i fills, convivències formatives i recessos per a pares i mares que desitgin assistir-hi, cursos formatius específics, etc|