usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

El present Codi Ètic té validesa a qualsevol lloc on la Institució desenvolupi la seva activitat."

Bústia Ètica de la Institució
Informació
Bústia Ètica de la Institució

El Codi Ètic estableix una pauta d'actuació bàsica i irrenunciable per a tot el personal en procediments i serveis amb trascendència jurídica.

Us informem que el Consell d'Administració de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. va aprovar en data 29 de desembre de 2017 el Codi Ètic i de Bon Govern.

El Codi Ètic neix amb l’objectiu que l’ètica i el bon govern impregnin de forma explícita i transversal la gestió de l’empresa i els processos de presa de decisions, esdevenint la norma fonamental en relació als principis i les regles de conducta generals que han d’observar i complir totes les persones que formem part de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A.

L'entitat emprendrà accions per difondre, sensibilitzar i fomentar el coneixement del Codi Ètic entre tots els treballadors de l’empresa.

Per vetllar pel compliment del Codi Ètic, s’ha creat el Comitè d’Ètica. Aquest comitè impulsarà mesures de prevenció d’actuacions contràries als valors de bona governança, les normes i els principis de conducta.


Amb la voluntat d’establir una dinàmica de millora constant, posem a la vostra disposició una Bústia d’ Ètica Corporativa com a canal transparent i confidencial per a comunicar qualsevol conducta irregular que sigui contrària al nostre Codi Ètic i de Bon Govern i a les normes jurídiques.

Les comunicacions han d’atenir-se als criteris de veracitat i proporcionalitat, i no s’usarà per finalitats diferents a aquelles que inclouen el compliment de les normes del Codi Ètic i de Bon Govern, que podeu consultar a la nostra pàgina web.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern:


La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal només per comunicar fets relacionats amb la Institució Familiar d'Educació, S.A., no per formular queixes i consultes. Aquestes comunicacions atendran sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilizada amb finalitats diferents d'aquelles que persigueixin el compliment de les normes del Codi Ètic. Aquest és un canal de denúncies gestionat per consultors externs en la matèria, i seran notificades a la Institució després de la seva corresponent valoració jurídica.


  • Bústia Ètica de la Institució
  • versio per a imprimir de Bústia Ètica de la Institució
|