usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

Crear o mantenir sistemes o establiments d'ensenyament separat per als alumnes de sexe masculí i per als de sexe femení no és discriminatori"

Amb l'aval dels organismes internacionals
Informació
06.11.2013
Amb l'aval dels organismes internacionals

Veient els seus resultats beneficiosos, l'educació diferenciada ha estat recolzada pels diferents tractats Internacionals de referència en matèria educativa i la legislació específica de diversos Països de l'OCDE.

UNESCO

La UNESCO determina que no és discriminatori "crear o mantenir sistemes o establiments d'ensenyament separats per als alumnes de sexe masculí i per als de sexe femení" (article 2 de la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l'esfera de l'ensenyament , 14 de desembre de 1960, ratificada el 1999 pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU).

 

ONU

L'article 2, anteriorment exposat va ser ratificat pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU el 1999.

 

Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 26, 3: "Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que serà donada als seus fills."

La Directiva del Consell de la Unió Europea 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 sobre el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en l'accés a béns i serveis i subministraments, exclou del seu àmbit d'aplicació als mitjans de comunicació, a la publicitat, a l'educació pública i privada (Considerant 13 i Article 3.3).

 

Avalada per països de la Unió d'Europea.

La Directiva del Consell de la Unió Europea 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 sobre el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en l'accés a béns i serveis i subministraments, exclou del seu àmbit d'aplicació als mitjans de comunicació, a la publicitat, a l'educació pública i privada (Considerant 13 i Article 3.3).

 

D'acord amb els Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (article 14.3) reconeix la llibertat de creació de centres docents i el dret de les famílies a educar els seus fills segons les seves pròpies conviccions pedagògiques.

Recolzada per les legislacions educatives de la majoria de països europeus

Països com França, Itàlia, Alemanya o Bèlgica apliquen aquesta directiva ratificant la legitimitat de l'educació diferenciada.

De fet, França va aprovar al mes d'agost de 2012 la Llei n ° 2012-954 per la qual es transposa diverses disposicions del dret comunitari en l'àmbit de la lluita contra la discriminació, i estableix la validesa de l'educació diferenciada com a model pedagògic i rebutja que sigui discriminatòria.


|