usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

La finalitat última de l'educació diferenciada és aconseguir una igualtat d'oportunitats real dels alumnes"

Més oportunitats per a elles i ells
Informació
Més oportunitats per a elles i ells

L'educació diferenciada és un model pedagògic que, partint de la igualtat de nens i nenes en drets, deures i dignitat, permet personalitzar l'educació en funció dels diferents ritmes maduratius.

La finalitat última de l'educació diferenciada és aconseguir una igualtat d'oportunitats real dels alumnes, sense limitar les seves capacitats ni condicionar les opcions de futur de nois i noies.

L'educació diferenciada està creixent amb força arreu del món en àmbits, països, cultures i realitats polítiques molt diverses però, especialment, en els països avançats. Aquest model d'organització escolar és una forma més d'escolarització dins del sistema educatiu amb unes fortaleses i beneficis propis que enriqueixen el ventall de possibilitats educatives de la societat.

És una opció que s'adapta a tot tipus d'entorns i necessitats educatives: escoles d'un sol sexe, classes diferenciades en escoles mixtes, en determinats trams del procés educatiu o per assignatures concretes. Aquest model d'organització escolar ofereix a ambdós sexes les mateixes oportunitats educatives, on tots dos sexes es beneficien, en centres separats, del mateix currículum, d'unes instal·lacions escolars de qualitat i d'un personal docent qualificat.

|