Aude! a Infantil: mètode VESS

Atreveix-te a somiar!
Incorporem la metodologia Visible Thinking del projecte Zero de Harvard en el marc del projecte ‘Aude!’

Mètode VESS:


VESS és l’acrònim de Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa i va neixer amb l’objectiu d’educar persones equilibrades i felices, que visquin amb sentit i saviesa. Incorpora les novetats que aporta la recerca en neuroeducació, psicologia i pedagogia.

Utilitza el pensament com a estratègia pedagògica: per aprendre hem de comprendre i per comprendre hem de pensar. “Cal potenciar la comprensió per tal que l’alumne sigui capaç de transferir els aprenentatges fora de l’àmbit escolar, a d’altres contextos i situacions” (Marta Alarcón, Directora de Centres d'educació Infantil).

Visible Thinking de Harvard


Des de fa anys la Institució ha integrat a les  seves aules diverses metodologies i programes innovadors:  aprenentatge cooperatiu, intel·ligències múltiples,  habilitats emocionals, creativitat… La formació continuada  del professorat, el treball en equip i la incorporació  de nous avenços educatius són determinants de l’estil  propi dels nostres centres. 

El mètode VESS és el resultat de més de vint anys de recerca en l’etapa d’educació infantil d’Edu1st, una  organització amb seu a Miami, pionera en l’aplicació  a infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte  Zero de la Universitat de Harvard. Segons David  Perkins, co-fundador del projecte juntament amb el  Howard Gardner, “per aprendre a pensar cal materialitzar  i monitoritzar el pensament. Per educar bons pensadors  convé fer-ho des de les primeres edats”.

Marc pedagògic


El marc pedagògic de VESS s’inspira en el Projet Zero de la Universitat de Harvard en què el professor David Perkins treballa el Visible Thinking (pensament visible).

Parteix de la base que és possible. Aquesta tasca es du a terme aplicant rutines de pensament, que s’utilitzen a qualsevol matèria escolar i n’hi ha d’expressament dissenyades per incitar la comprensió i la creativitat. Estan ajustades a les edats dels alumnes i cal treballar-les des de l’infantesa. El mètode VESS també beu de Reggio Emilia, que desenvolupa un moviment pedagògic basat en la creativitat i l’experimentació, i d’aspectes del pensament lateral d’Edward de Bono.