"Estem tranquils, ja hem rebut la proposta de renovació de concerts de tots els nostres centres"

Teresa Martínez, consellera delegada de la Institució, ens parla de la renovació dels concerts i de la situació actual de les escoles de la Institució. Aborda aspectes com els nous decrets, la LOMLOE, canvis organitzatius...

Darrerament s’està parlant molt de la possible retirada del concert als centres diferenciats.
S’està parlant molt del tema però l'única cosa que sabem del cert és que tant la nostra Patronal com les escoles ja han rebut la proposta de renovació dels concerts de tots els nostres centres. Per tant, res no ha canviat. La renovació és un tràmit administratiu que va seguint el seu procés ordinari d’acord amb la legislació vigent que en cap cas permet treure el concert als centres diferenciats. Hi ha un calendari de preinscripció que comença en quinze dies i totes les nostres escoles formen part de l’oferta educativa concertada. 

Però en aquesta ocasió el Departament d’Educació ha iniciat els tràmits per elaborar dos nous decrets.
Aquests dos decrets no estan aprovats. Encara es troben en fase de tramitació. Com heu pogut comprovar, la reacció de tota l’escola concertada (patronals, federacions d’AMPES, sindicats i les mateixes famílies) ha estat contundent i unànime. L’allau de respostes, amb les 125.000 al·legacions al primer decret i més de 153.000 mil al segon, són una bona prova del neguit de les famílies, treballadors i centres educatius.  

Seria molt greu que el Departament ignorés deliberadament una resposta tan unànime de tota l’escola concertada. Esperem que no sigui així i s’estableixi un diàleg real per cercar el consens, com el que ja es va aconseguir fa anys amb la LEC.  

El conseller mateix ha afirmat que els retiraria el concert...  
L’amenaça de retirada del concert fa anys que l’anem sentint, és la manifestació d’un desig i de la voluntat política d’alguns partits concrets. Per tant, tot i les declaracions de caire polític del conseller, l’actual marc jurídic empara el nostre model educatiu i els tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu.  

Més enllà de les declaracions, en el redactat dels projectes de decrets també s’afirma el mateix.
Qualsevol decret que entri en vigor, sigui d’àmbit educatiu o de qualsevol altre, ha de respectar la legislació vigent. Al nostre país les lleis, decrets i la resta d’ordenaments han de respectar el principi de jerarquia que ve determinat pel rang de cada llei. És a dir, que la norma de rang superior preval en la seva aplicació sobre la de rang inferior. 

El Tribunal Constitucional en una sentència recent afirmava que l’educació diferenciada és un model completament constitucional i vàlid –tal i com es reconeix a tots els tractats internacionals signats pel nostre país– i, per tant, les escoles diferenciades han de poder accedir al finançament en les mateixes condicions que qualsevol altra escola concertada. També l’actual Llei Orgànica d’Educació en vigor, en el seu article 84.3, afirma que, en cap cas, l’elecció de l’educació diferenciada per part dels centres podrà implicar un tracte menys favorable a l’hora de subscriure concerts amb l’Administració.  

I per més que el Departament vulgui reinterpretar la LEC, aquesta l’únic que fa és donar prioritat a l’educació mixta, sense contradir allò estipulat en la Llei Orgànica i la Constitució. Tres governs diferents, incloent-hi l’actual, han renovat els concerts a les nostres escoles amb la LEC en vigor. 

El govern de l’Estat acaba d’afirmar que derogarà la LOMCE i aprovarà una nova llei orgànica, la llei Celaá. Pot desfer aquesta nova llei la seguretat jurídica de l’educació diferenciada?
El Govern de l’Estat ha aprovat un “projecte” de llei que encara ha de passar els tràmits parlamentaris per a la seva aprovació per majoria absoluta al Parlament. Amb els equilibris parlamentaris actuals no ho tindrà fàcil, però encara que s’aprovés estem tranquils perquè una llei orgànica no pot contradir el que estableix la Constitució, que té rang superior. A més, hem pogut constatar que en el redactat del projecte no hi ha cap referència a l’obligació que l’educació sigui mixta.   

El Tribunal Constitucional ja va afirmar que l’educació diferenciada és un model completament constitucional i vàlid i que, en cap cas, l’elecció de l’educació diferenciada per qualsevol centre podrà implicar un tracte menys favorable a l’hora de subscriure concerts amb l’Administració. 

L’única novetat en el projecte és que se suprimeix l’article 84.3 de la LOMCE, però no hi ha cap referència al fet que els centres diferenciats no puguin rebre concerts. Per tant, continuarem podent accedir al finançament en les mateixes condicions que qualsevol escola concertada, com fins ara. 

Tornant a Catalunya, si la Conselleria procedís a retirar el concert -encara que actués contra la legislació- afectaria tots els cursos?
En l’hipotètic cas que, saltant-se la legislació vigent, ens volguessin treure el concert, això s’aplicaria només a primer de Primària i no seria possible aplicar-ho el proper curs. A Infantil les escoles són mixtes i a la resta de cursos no es pot retirar el concert a aquelles famílies que ja el tenen.  

En aquest hipotètic cas, recorreríem als Tribunals i demanaríem les mesures cautelars oportunes per a recompondre immediatament l’statu quo anterior. La nostra experiència és que els Tribunals sempre ens han concedit les mesures cautelars. De fet, quan ha passat això a altres indrets on tenim escoles no hem repercutit econòmicament res a les famílies perquè estàvem segurs que ho guanyaríem –tal i com ha acabat passant finalment en tots els casos.

Tant de bo no actuïn d’aquesta manera perquè seria malbaratar els diners dels contribuents. És un dret de les famílies poder accedir en igualtat de condicions a l’escola que volen per als seus fills i, per tant, sempre ho defensarem amb fermesa. El grau de maduresa d'una societat democràtica es mesura, entre altres aspectes, per la capacitat dels seus ciutadans d'exercir realment les seves llibertats fonamentals, i l’educació és una d'elles. No hi ha llibertat sense pluralitat d'opcions.

Han pogut constatar neguit o preocupació per part de les famílies?
Cada cert temps, sovint coincidint amb època de preinscripció, apareixen aquest tipus de notícia i declaracions, no ens agrada però ja no ens sorprèn. Afecta més les noves famílies interessades –que són moltes- que les actuals. 

És normal que hi hagi un cert neguit, quan es parla de l’escola dels fills, per això els hem volgut transmetre un missatge de serenor: ja hem rebut la proposta de renovació dels concerts a Primària per 6 anys.

Des del mateix Departament afirmen que hi ha escoles de la Institució que s’estan plantejant tornar-se mixtes.  
Fa més de dos anys que vam notificar al Departament la nostra decisió de canviar el model d’organització escolar de dos dels nostres centres per passar a ser mixtos.  

Aquests canvis no han estat motivats, en cap cas, pels nous decrets o pressions polítiques.

Primer va ser la Institució Igualada i a partir del proper curs Airina a Terrassa, no?
Aquest serà el segon curs que s’aplica a la Institució Igualada. Es va fer per la davallada de natalitat i perquè el context sociodemogràfic de l’entorn on s’ubica –l’Anoia- feia inviable mantenir l’educació diferenciada. La progressiva pèrdua d’alumnat als nivells inicials ens va portar a prendre decisions organitzatives per poder continuar prestant un servei de qualitat a les famílies que confiaven en el nostre projecte.

L’altre cas és l’Airina de Terrassa, una escola on a partir del proper curs les famílies amb nens a P5 que ho desitgin podran continuar a la mateixa escola fins acabar la Primària. 

Airina té un projecte educatiu de prestigi, compartit amb la resta d’escoles de la Institució, però amb algunes singularitats. A diferència de la resta, és una escola petita i de proximitat, ubicada al mig de la ciutat de Terrassa i on pràcticament totes les famílies viuen a prop.

Amb aquest canvi, s’amplia el ventall d’opcions per a les famílies, de manera que a partir del setembre podran optar entre continuar a Airina al llarg de tota la Primària, per després passar a la Secundària diferenciada, o bé optar pel model diferenciat des de Primària, a La Farga i La Vall. 

Aquests canvis recents obren la porta a nous canvis futurs?
No és la nostra intenció ja que la resta d’escoles no es troben en la mateixa situació d’Igualada i Airina. A la Institució creiem i continuem apostant pel model d’educació diferenciada, però en aquells contextos on no hi hagués prou famílies per mantenir-la, tal com hem fet fins ara, se cercaran alternatives que -garantint l’acompliment de la nostra missió i la fidelitat a la nostra identitat- ens permetin continuar acompanyant les famílies. 

Tot i això, el model d’organització escolar de la Institució és l’educació diferenciada, es tracta d’una metodologia que ens dona bons resultats i ens ajuda a personalitzar l’educació per poder treure el millor de cada alumne i aconseguir una igualtat d’oportunitats. 

Aquest any celebreu el vostre 50è aniversari, com us plantegeu el futur? 
Les entitats, com les persones, necessitem aturar-nos per reflexionar sobre la nostra identitat i com desenvolupem la nostra missió al món. L’evolució de la societat i les transformacions culturals es produeixen cada vegada a un ritme més frenètic i hem de ser capaços d’adaptar-nos-hi per poder continuar acomplint la nostra missió i vocació de servei com a entitat educativa d’inspiració cristiana.  

Ara, coincidint amb el 50è aniversari, ens toca celebrar tota la feina feta i, en breu, presentar algunes novetats que ampliaran la nostra proposta formativa i reforçaran el nostre compromís d’acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills i filles.  Lideratge ètic
Noticia