El concert a la Primària de les nostres escoles es renovarà per sis anys fins el curs 2026-27

El TSJC ha concedit mesures cautelars a les nostres escoles contra la resolució del Departament d’Educació que pretenia denegar-lo

Voldria començar per compartir amb vosaltres una notícia molt positiva. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha concedit les mesures cautelars sol·licitades contra la resolució que ens denegava el concert a la Primària.

MESURA CAUTELAR
"Concedir el concert a aquests centres, de la mateixa forma en què s'ha fet per als altres col·legis als quals sí s'ha renovat el concert, això és, per un període de sis cursos escolars, a comptar a partir de l'inici del curs 2020-2021”.  

Això vol dir que ens renovaran el concert a la Primària de les nostres escoles per sis anys fins el curs 2026-27. El Tribunal ha estat molt clar i una vegada més ratifica el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu de Catalunya. 

Aquesta bona notícia ha coincidit en el temps amb l'aprovació de la nova llei d’educació, LOMLOE, al Congrés. Com ja sabreu, un dels seus articles recull que les escoles han de ser mixtes per rebre finançament públic. Aquest punt és contrari a les sentències del Tribunal Constitucional d’abril de 2018 on es reconeix que “els centres d’educació diferenciada han de poder accedir al sistema de finançament públic en condicions d’igualtat respecte a la resta de centres educatius, sense que el caràcter del centre com a centre d’educació diferenciada pugui esdevenir un obstacle per a l’esmentat accés”. Per tant, estem convençuts que el màxim òrgan judicial de l’Estat declararà la inconstitucionalitat d’aquest article. 

Una vegada més, us voldria transmetre un missatge de tranquil·litat: seguirem defensant amb fermesa el vostre dret a triar l’escola dels fills i filles en condicions d’igualtat. L’experiència dels darrers anys ens ha demostrat que quan els governant legislen anteposant la ideologia a l’estat de dret, els tribunals sempre ens han donat la raó, com ha quedat palès a les diverses sentències favorables a les nostres escoles. 

Malauradament, la LOMLOE neix sense consens, amb 177 vots favorables dels 176 necessaris i amb diversos articles que estan generant molta controvèrsia per la forta càrrega ideològica i els seus plantejaments contraris a l’escola concertada i al dret de les famílies a triar escola. Famílies, federacions d’AMPA, titulars i sindicats han manifestat el seu rebuig a la nova llei, i les més d’un milió i mig de signatures recollides en poques setmanes ho demostren. “Tota” l’escola concertada està més unida que mai. 

Voldria agrair la vostra confiança i el suport que sempre ens heu demostrat. Continuarem esforçant-nos dia a dia per estar molt a prop vostre i acompanyar-vos en l’educació dels vostres fills i filles.  

Competència global
Noticia