Convocatòria de la Junta General Ordinària

El proper 16 de juny a les 13.00h a l'Aula Jardí de la Universitat Internacional de Catalunya

Quan
30 de Mar 2022 de 17:00h a 19:00h
On
Com arribar-hi

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als senyors accionistes a la Junta general ordinària, que tindrà lloc a l'Aula Jardí de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), al carrer de la Immaculada, número 22, de Barcelona, el dia 16 de juny de 2022, a les 13 hores, en primera convocatòria, i, si procedís, el següent dia 17, en el mateix domicili, i a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació de resultats i la gestió del Consell d'Administració, tot això corresponent a l'exercici 2021. 
  • Segon.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes consolidats anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació de resultats i la gestió del Consell d'Administració, tot això corresponent a l'exercici 2021, del grup format per Institució Familiar d'Educació, S.A, Promociones Educativas S'Embat, S.A.U y Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U.
  • Tercer.- Elecció i/o renovació de càrrecs del Consell d'Administració.
  • Quart.- Trasllat del domicili social i modificació de l'article 4 dels Estatuts Socials.
  • Cinquè.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta.

Qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social i obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com el text íntegre de la modificació dels estatuts proposada, i l'informe sobre aquesta.

Barcelona, 12 de maig de 2022.


Articles relacionats