El concert educatiu permet garantir el dret de les famílies a l'educació

Teresa Martínez, Consellera Delegada de la Institució dóna resposta a les notícies relacionades amb la possible aprovació d'un nou Decret d'admissió d'alumnes

Recentment alguns mitjans de comunicació recollien una notícia on s'afirmava que el Departament d’Educació aprovarà un nou decret d’admissions que podria afectar negativament a tota l’escola concertada i, en particular, a les nostres escoles per ser diferenciades. (Diari Ara,  El Periódico,  La Razón...)

Volem enviar-vos un missatge de tranquil·litat: aquest anunci expressa una voluntat política però no compta amb el recolzament de gran part de la comunitat educativa, Federacions de Mares i Pares, Patronals, Sindicats... A hores d’ara no existeix cap decret, ni tan sols un esborrany publicat. 

- L’educació diferenciada compta amb una àmplia demanda de les famílies i una seguretat jurídica sòlida. Això ha quedat palès als darrers intents per retirar el concert, totes ens han donat la raó als tribunals. 

- El principi de coeducació ja existia a la LEC, sense que això suposés la retirada del concert a les nostres escoles. A més, des que es va aprovar la LEC al 2009 han aparegut lleis de rang superior, com són l’actual Llei Orgànica d’Educació en vigor i la sentència de Tribunal Constitucional, que recolzen explícitament l’educació diferenciada. 

- L’actual marc jurídic empara l’educació diferenciada i els Tribunals han ratificat la plena legalitat d’aquest model i el dret de les escoles a rebre finançament públic, com a qualsevol altre centre educatiu de Catalunya. 

- Continuarem apostant per un model d’organització escolar que ens ajuda a realitzar un acompanyament personalitzat a cada alumne i cada família i ha donat molt bons resultats, tant des del punt de vista pedagògic, com en el creixement personal i social dels alumnes. 

- L’escola concertada està unida per defensar els seus drets i el de les seves famílies, que representen més del 30% de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, amb prop de 400 mil alumnes. 

- No renunciaríem al concert perquè és un dret de les famílies que defensarem amb fermesa

Aprofitem aquest escrit per compartir-vos una nota de premsa que han enviat conjuntament des de la Fapel i la CCAPAC, Federacions d’AMPA que agrupen la gran majoria de mares i pares de l’escola concertada a Catalunya, amb diverses precisions sobre els anuncis del Conseller Bargalló a l’esborrany de decret d’admissions d’alumnes. (La Vanguardia)

Teresa Martínez
Consellera Delegada


Competència global
Noticia