Què és

EIXOS DEL PROJECTE
1r BAT
2n BAT
TITULACIONS DE CAMBRIDGE
Preparació al FIRST: dues sessions setmanals de preparació específica.
Preparació al CAE: dues sessions setmanals de preparació específica.
XERRADES UNIVERSITÀRIES
Una sessió trimestral sobre temes d’actualitat impartides per professors universitaris.
Una sessió trimestral sobre temes d’actualitat impartides per professors universitaris.
VOLUNTARIAT

Col·laboració amb la residència Reus i amb el Banc d’Aliments

Camps de treball d’estiu.

Col·laboració amb la residència Reus i amb el Banc d’Aliments

Camps de treball d’estiu.

MASTER CLASS
Una classe al trimestre en anglès impartida per  professors universitaris.
Una classe al trimestre en anglès impartida per  professors universitaris.
HABILITATS DE PENSAMENT
Tècniques d’organització i raonament de nivell universitari.
Tècniques d’organització i raonament de nivell universitari.
VISITES CULTURALS

Visita a la Universitat de Navarra.

Participació en el Congrés UNIV.

Visites optatives a un lloc d’interès cultural i artístic.
CLUB PERIODISME
Dins la matèria d’Habilitats Lingüístiques
COACHING
Sessions inicials grupals de coaching: organització del temps i planificació, guanyar seguretat.
Sessions avançades grupals de coaching: coneixement propi, gestionar l’estrès, decisions.
PROJECTE PROFESSIONAL
Orientació universitària: panorama general del món universitari, test d’orientació.
Orientació universitària: sessions informatives dels diferents estudis i assessorament personal.
EMPRENEDURIA
Programa d’empreneduria KitCaixaEconomia.
MÓN CIENTÍFIC
Visites i pràctiques en laboratoris universitaris.
Visites i pràctiques en laboratoris universitaris.
TÈCNIQUES DE RECERCA
Formació per a la preparació del treball de recerca.
Assistència al Forum TRIC’S de Treballs de Recerca.

Presentació del Treball de Recerca.

Impuls a participació en concursos.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...