usuari 
passwd 
        

Sopa de verduretes i pollastre amb pistons
Hamburguesa amb patates fregides
Fruita

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Dimarts 24 d'abril de 2018"

EI-5: prova col·lectiva de percepció visual
> dimarts 24 de abril
EI-5: prova col·lectiva de percepció visual

El proper dimarts 24 els alumnes d'EI-5 faran una prova col·lectiva anomenada “AEI: Aptituds en Educació Infantil.

 La finalitat de laqual és determinar el nivell que posseeix cada alumne/a en alguns aspectes aptitudinals fonamentals per a l'aprenentatge escolar.

Amb l'aplicació de la prova AEI podrem valorar l'àrea verbal entesa com la capacitat que posseeix l'alumne/a de EI-5 de seguir instruccions de tipus verbal, de reconèixer objectes, qualitats o usos
dels mateixos i l'àrea quantitativa entesa com la capacitat de classificar objectes segons un criteri donat (grandària, forma, quantitat, etc). També servirà per valorar la seva capacitat
d'orientació espacial, la memòria auditiva (capacitat per evocar i reconèixer objectes) i la coordinació visomotora (motricitat fina), tot això mitjançant la realització d'uns exercicis a l´aula amb les seves mestres.

Us demanem que, en la mesura del possible, el vostre/a fill/a no falti aquest dia i que ens retorneu signada  l'autorització que us vàrem facilitar.

|