usuari 
passwd 
        

Arabell Educació Infantil

Patata i mongeta verda al vapor
Pit de pollastre arrebossat amb enciam i blat de moro
Poma

Arabell

Patata i mongeta verda al vapor
Pit de pollastre arrebossat amb enciam i blat de moro
Poma

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

The classes are focused on the knowledge and skills needed in order to pass the exams."

Cambridge English Exams
Pares
14.04.2015
Cambridge English Exams

As part of Arabell English project, we prepare our schoolgirls for Cambridge English Exams. We aim for our pupils to have a good level of English.Us informem que per al curs 2017/2018, tal com hem anat oferint fins ara, els nivells de les extraescolars d'anglès que s'ofertaran seran:

-PET (B1)

-FCE (B2)

-CAE (C1)

Les classes es faran en horari de 13.15 h a 14.00 h tres dies a la setmana per a les alumnes d'ESO i els dimarts i dijous, de 15.00 h a 16.30 h, per a les de Batxillerat.

Es realitzarà una prova de nivell a criteri del departament adreçada a les alumnes que no acreditin cap titulació. Si aquesta prova no es supera amb una nota mínima de 5, l'alumna té la possibilitat d'incoporar-se  al nivell inferior sempre que aquest s'oferti a l'etapa educativa que està cursant.

Per tal de poder ofertar l'activitat, és imprecindible un mínim de 5 alumnes.

Les classes començaran a principis d'octubre i acabaran al maig/ juny (depenent de les dates dels exàmens de Cambridge).

El preu de l'activitat serà de 35 euros mensuals.

As part of Arabell English project, we prepare our schoolgirls for Cambridge English Exams. We aim for our pupils to have a good level of English.

In Primary , we prepare for YLE Movers  and Flyers exams. The tests are designed to motivate students to learn English and show parents the progress their children are making. They cover  all four language skills: reading, writing,listening and speaking.

In secondary ( ESO - BAT) we provide extracurricular English lessos in order to pass exams such as :

-PET ( Preliminary English Test ) Level B1 of the Common European Framework of Reference  for Languages  (CEFR)

-FCE ( First Certificate in English ) Level B2 of the CEFR

-CAE ( Cambridge Advanced ) Level C1 of the CEFR

The classes are focused on the knowledge and skills needed in order to pass the exams.


Arabell is a certified Cambridge Exam Preparation Centre. We are very proud of the high percentage of schoolgirls who pass the Cambridge Exams. 100% in the previous years.PREPARACIÓ PER ALS EXÀMENS DE CAMBRIDGE

Una part important del projecte d’anglès del col.legi Arabell és preparar les alumnes  que ho desitgin per als exàmens de la Universitat de Cambridge. El nostre objectiu és que les alumnes assoleixin un  bon nivell d’anglès.

A primària, es poden presentar als YLE Movers i Flyers exams.  Són proves dissenyades per a motivar l’alumnat i per mostrar als pares el progrés que fan les seves filles. Avaluen les quatre destreses: comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites ( escoltar, parlar, escriure i llegir ).

A secundària i batxillerat oferim classes extraescolars per preparar els següents exàmens:

-PET  ( Preliminary English Test ) Nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües ( MECR )

-FCE ( First Certificate in English ) Nivell B2 del MECR

-CAE ( Cambridge Advanced ) Nivell C1 del MECR

Les classes se centren en la preparació específica per aprovar aquests exàmens.

A  Arabell, que és un centre certificat per a la preparació d’exàmens de Cambridge, ens enorgullim del percentatge d’alumnes que passen aquestes proves (100% d’aprovats) .
|