usuari 
passwd 
        

Arabell Educació Infantil

Sopa de pistons amb pilotetes
Filet d’halibut al forn amb patates
Iogurt natural

Arabell

Sopa de pistons amb pilotetes
Filet d’halibut al forn amb patates
Iogurt natural

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

L'infant, en aquests aprenentatges, és un subjecte actiu, i això fa que la seva confiança i autoestima augmenti."

Projecte interdiscipinar a primària
Pares
20.02.2013
Projecte interdiscipinar a primària

El treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir estratègies que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i aprendre també a ser crítics.

Els orígens dels treballs per projectes tenen l'arrel en el constructivisme. El constructivisme valora l'aprenentatge com a resultat de construccions mentals a les quals arriben els mateixos nens i nenes mitjançant l'experimentació. Aquests nous aprenentatges s'aconsegueixen gràcies als coneixements actuals i previs que tenen. Els infants troben els projectes com un repte, perquè ells en formen part de manera activa durant tot el procés.
Les característiques dels treballs per projectes són:

Aprenentatge en grup.

Utilització d'un ampli ventall de recursos.

Foment de l'autonomia de l'individu.

Aprenentatge significatiu.

Els alumnes són el centre de l'aprenentatge.

Connexió amb el món real.

Abans de començar a treballar en un projecte s'ha de creure en la concepció de l'infant com uan persona capaç de pensar, de ser crític, reflexiu ... S'ha de tenir molt clar que no es pretén que l'alumnat a final de curs hagi adquirit de forma mecànica cap contingut, sinó que haurem ajudat que ell mateix arribi a les seves conclusions, és a dir, l'haurem ensenyat a pensar.

A través d'aquesta metodologia de treball els infants seran més autònoms en els seus aprenentatges, ja que podran extreure les seves pròpies conclusions. És una forma de treballar molt engrescadora, perquè se'ls dóna l'oportunitat d'investigar i aprendre sobre els temes que ells prèviament han escollit o que els mestres han suggerit i ells han acceptat.  Durant tot el procés,  els continguts treballats estan contextualitzats i tenen un significat per a l'infant, la qual cosa  fa que els aprenentatges es retinguin amb més facilitat.

Les alumnes de 4t i 5è de Primària van realitzar durant el primer trimestre el  projecte anual  sobre LA PAERIA de Lleida. Vam decidir realitzar-lo interdisciplinar per  enriquir-lo més i les àrees triades van ser anglès, educació artística, ciències socials (en anglès) i  llengua catalana.

La primera activitat va ser desplaçar-nos a la Paeria de Lleida per realitzar la visita guiada per tot l'edifici de l'ajuntament. Vàrem començar gaudint de la façana principal (romànica ,del s. XIII)de la qual destaquen els finestrals i els escuts. A continuació vam baixar al soterrani, on destaca el pou que s'alimentava d'aigües subàlvies procedents del Segre, encara que el que més ens va impactar va ser la contemplació de “la morra”, el calabós per als condemnats a mort,  on destaquen els gravats que els presoners feien a les pedres.

 Seguírem per la planta baixa, amb el seu pati a manera de claustre i l'escala noble de la qual destaquem el marraco alat, animal totèmic de la ciutat.

A la primera planta vam contemplar el retaule de la Verge dels Paers i el saló de plens, on  les alumnes es van imaginar d'alcadesses amb els seus regidors. Per acabar vam tornar a baixar a  la planta baixa i vam entrar a l'Arxiu Històric, on ens van mostrar l'armari anomenat “de les cinc claus”, ja que per obrir-lo feien falta cinc claus, que estaven repartides entre els quatre paers i el síndic. Per acabar, ens vàrem acomiadar de la Paeria tot observant la façana de Blondel.

En arribar a col·legi les alumnes es repartiren en grups de sis, tot barrejant 4t i 5è. En varen sortir set que, durant dos o tres dies van treballar uns dossiers en unes estones específiques. Van finalitzar el treball amb la realització d'uns murals on havien de destacar el que havien après i el que més els havia agradat de la part que havien triat de l'ajuntament.

El projecte va acabar d'una manera fabulosa! Vàrem comptar amb la presència d'una secretària d'alcalde d'un poble proper a Lleida la qual, adaptant-se al nivell de l'alumnat, els va recordar les funcions de tot ajuntament, la seva composició, alguns dels serveis que en depenen... L'experiència fou d'allò més interessant i la prova va ser la quantitat de preguntes que les nostres alumnes van realitzar.


galeria de fotos
Left
  • Projecte interdiscipinar a primària
  • Projecte interdiscipinar a primària
  • Projecte interdiscipinar a primària
  • Projecte interdiscipinar a primària
Right
|