usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Informació del rebut mensual
> dijous 13 de setembre
Informació del rebut mensual

Us informem que s'ha modificat el NOM d'algun concepte del rebut escolar, que ja veureu reflectit en el rebut del mes de setembre. L'import total del rebut és el mateix que el curs passat.
Qualsevol aclariment estem a la vostra disposició.
Cordialment

Os informamos que se ha modificado el NOMBRE de algún concepto del recibo escolar, que ya veréis reflejado en el recibo del mes de septiembre. El importe total del recibo es el mismo que el curso pasado.Cualquier aclaración estamos a vuestra disposición.

Cordialmente

SECRETARIA

 


|