usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Tot allò que cal saber: horaris, transport, menjador, COF, uniforme..."

Normativa del Col·legi 2012/2013
curs actual
Normativa del Col·legi 2012/2013

Aqui trobareu tot allò relacionat amb els horaris, secretaria, transport, menjador, organització...

Primer dia del curs

• 12 de setembre: Primària i Secundària.

• 13 de setembre: Batxillerat

 

Els alumnes de 1r i 2n curs d’Educació Primària i els alumnes nous de Primària hauran de portar durant el mes de setembre una tarja d’identificació –que us facilitem– enganxada a la roba en un lloc visible.

 

Durant la primera setmana cal entregar l’autorització de les sortides culturals i la de medicació per al curs 2012/13.

 

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 17 h.

excepte batxillerat: dimecres de 9 a 14 h.

 

Els alumnes que no utilitzin l’autobús escolar, caldrà que se’ls reculli –pare, mare o tutor/a– del col·legi a les 5 de la tarda davant de secretaria (en cap cas poden sortir fora de les instal·lacions del col·legi).

Per seguretat i –a la vegada– per tal d’agilitzar la sortida dels vehicles i l’accés a la Ctra. de Reus (TV-7211) us recordem que us heu d’incorporar a la carretera sentit Tarragona per efectuar el canvi de sentit a la rotonda.

 

Secretaria

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 17 h.

 

Comunicació amb el professorat i amb els alumnes

Els professors no poden abandonar la classe per atendre trucades de telèfon de les famílies. Si s’ha de fer arribar algun missatge, es pot fer per escrit mitjançant l’alumne, o bé trucant per telèfon a Secretaria perquè el transmetin.

 

En el cas que un alumne hagi de ser recollit fora de l’horari habitual caldrà comunicar-ho al seu professor per escrit o a Secretaria perquè estigui preparat a l’hora indicada a la zona de secretaria.

 

Per tal de facilitar l’ordre interior del col·legi i per mesures de seguretat els pares no han d’accedir a la zona docent (edificis, camps d’esport i zones d’esbarjo). Per transmetre qualsevol avís als alumnes o recollir-los fora de l’horari habitual, cal dirigir-se a Secretaria perquè avisin l’alumne i esperar en aquesta zona.

 

Els alumnes no han de dur al col·legi telèfons mòbils, ja que per a qualsevol urgència o comunicat poden ser localitzats a través de Secretaria.

 

Preceptors

Una vegada començat el curs, es notificarà a les famílies el preceptor assignat a cada alumne i l’horari de visita.

 

Per concertar una entrevista amb ell, caldrà fer-ho demanant hora a Secretaria.

L’eficàcia de la relació família-col·legi necessita de la participació activa del pare i de la mare, per aquesta raó és necessari que a les entrevistes amb el preceptor –com a mínim una vegada al trimestre– assisteixin conjuntament pare i mare.

 

És pràctica habitual que els professors no acceptin regals personals dels pares i alumnes.

 

Cursos d’Orientació Familiar

Un dels objectius prioritaris de Turó és la formació pedagògica dels pares i mares del col·legi. És per això que proposem a tots els pares els COFs (Cursos d’Orientació Familiar) que ens ofereix el FERT, centre especialitat en formació.

 

Es configuren en base a programes segons les diferents etapes evolutives dels fills.

 

La metodologia és participativa mitjançant experts en cada tema.

 

Cursos d’Orientació Familiar

Està plantejat en l’ordre següent:

1r, 2n PRI Curs Primeres Lletres PL

3r PRIM Amor Matrimonial AM

4t, 5è PRI Primeres Decisions PD

6è PRIM, 1r i 2n ESO Preadolescència PA

3r, 4t ESO i 1r BAT Adolescent AD

 

 

Aquests cursos començaran en les dates que el calendari de curs preveu.

 

Reglament de convivència

El Reglament de Convivència del col·legi Turó, aprovat pel Consell Escolar és el document que regula el funcionament intern del centre. Emana del Decret 279/2006 (DOGC nº 4670) de la llei d’educació de Catalunya i el decret d’autonomia de centres 102/2011.

 

 

Assistència i puntualitat

Els alumnes han d’assistir al col·legi tots els dies lectius, respectant el calendari escolar. En el cas d’una absència prevista cal consultar el preceptor de l’alumne sobre la seva conveniència.

 

Els retards i permisos per sortir abans, caldrà justificar-los per escrit. Si hi ha una absència no prevista cal comunicar-ho a Secretaria abans de les 10 h. per tal de facilitar el control d’assistència.

 

Els alumnes han de cuidar la puntualitat a l’hora d’entrar a classe. Per tal de facilitar un correcte funcionament, els pares deixaran els alumnes a la zona de secretaria, s’abstindran d’acompanyar-los a les classes i d’accedir a la zona docent.

 

Respecte a les absències i retards no justificats, el col·legi procedirà com estableix el Reglament de Convivència del Centre.

 

 

Transports

El col·legi disposa d’un servei d’autocars. Els pares de nova incorporació rebreu els horaris amb la indicació de les parades.

 

Per a un correcte funcionament d’aquest servei és molt important no variar el recorregut o sistema de transport de l’alumne. No es realitzaran canvis d’autocar en cas d’aniversaris, festes, metges... si no es té permís signat pels pares, per al professor encarregat de curs i per al professor responsable de l’autocar.

 

Els alumnes han de mostrar un comportament correcte en els viatges i seguir les indicacions del professor encarregat d’autobús. Les faltes de comportament en l’autobús escolar podran sancionar-se amb la privació del servei.

 

Assistència mèdica

El centre ha establert una “Assegurança d’accidents individual” i una “Assegurança de responsabilitat civil” per a cada alumne, que cobreix els accidents que tinguin els alumnes dintre del recinte dels locals del col·legi i amb motiu de les classes, esports i activitats extraescolars, sempre sota la vigilància dels seus respectius professors, així com aquells que puguin patir en els trajectes directes dels seus domicilis particulars al centre o a l’inrevés, utilitzant els mitjans de locomoció normals. Queden incloses les garanties d’excursions i sortides col·lectives.

 

Els alumnes de 2n cicle d’ESO i de Batxillerat estan acollits a “l’assegurança escolar obligatòria” i són atesos pels centres assistencials de la Seguretat Social.

 

Excepte en cas d’haver-hi indicació explícita dels pares indicant un centre concret, els alumnes s’atendran al centre assistencial que el col·legi vegi més oportú.

 

Per les activitats esportives extraescolars (entrenaments i competicions), els alumnes disposen d’una assegurança del Consell Esportiu Comarcal i/o de la Federació i els atendran als centres concertats per aquests organismes.

 

Mesures de sanitat i prevenció

Si un dia l’alumne es posa malalt a l’escola us trucarem de seguida per tal que el vingueu a buscar.

 

Els nois amb malalties infeccioses (ni que no siguin greus), no podran estar al col·legi per tal d’evitar possibles contagis.

 

Per evitar intoxicacions per medicaments a l’escola el Departament de Sanitat ens indica que no es pot administrar cap tipus de fàrmac al col·legi a no ser que sigui absolutament necessari. En aquest cas, s’hauran de complir unes normes:

 

• Parlar amb el tutor de l’alumne i entregar-li directament el medicament.

 

• Portar una autorització escrita dels pares indicant la dosi i l’horari d’administració i adjuntant la recepta mèdica.

 

Menjador i alimentació

Els alumnes s’han d’acostumar a fer un bon esmorzar a casa; d’aquesta manera a l’escola poden començar amb empenta les diferents activitats. Es pot portar algun esmorzar lleuger (especialment els alumnes d’Educació Secundària) pel descans de mig matí.

 

Els alumnes han de seguir les normes de funcionament del menjador escolar. En cas d’incompliment reiterat poden perdre el dret a aquest servei.

 

A l’acabament de cada mes poeu consultar la relació de menús del mes següent a la web de Turó.

 

- Dieta Especial: El col·legi disposa d’un menú de dieta. Els pares d’aquells alumnes que necessitin de forma habitual o circumstancial un règim especial de menjar ho han d’avisar per escrit al professor encarregat de curs amb la suficient antelació i si és de forma habitual s’hi haurà d’adjuntar un justificant mèdic.

- Festes d’aniversari: Com que als alumnes dels primers cursos de Primària els agrada molt celebrar la seva festa d’aniversari, poden portar si ho desitgen, algun detall que faci notar la celebració i que puguin menjar-se “per exemple” al descans de la tarda.

 

Turó procura ensenyar als alumnes i les seves famílies a no dependre d’un excessiu consumisme i a no donar una importància desproporcionada a aquests aniversaris i celebracions. Per aquest motiu desaconsellem l’organització de festes col·lectives o la invitació a grups nombrosos per aquestes celebracions i no està autoritzat el repartiment al col·legi de targes d’invitació a festes particulars.

 

La normativa de la protecció de dades no permet facilitar a les famílies les adreces i telèfons de la resta d’alumnes.

 

www. institucio.org/turo

Turó disposa d’una pàgina web on podreu trobar i consultar diferents informacions com ara: calendari del curs, notícies, etc.

 

Algunes d’aquestes informacions són actualitzades periòdicament com per exemple els menús o el calendari de competicions esportives.

 

Uniforme

Els alumnes utilitzaran totes les peces de l’uniforme tots els dies lectius, excepte que s’indiqui expressament que han de portar altre tipus de vestuari.

 

Cal que els alumnes s’esforcin en la manera adequada de portar l’uniforme: netedat, conservació i totes les indicacions que els facin.

 

Educació Primària-ESO-Batxillerat

• Americana blau marí

• Polo granat, de màniga curta o llarga i coll obert

• Jersei blau marí, no són adequades les dessuadores amb caputxa com a peces d’abric

• Pantalons grisos, de tall clàssic

• Sabates de pell, negres o burdeus, tipus mocassí (nàutiques no)

• Cinturó

• Xandall de classe blau fosc

 

Per a tots els nivells la peça de roba d’abric per a l’hivern ha de ser de color blau marí.

 

S’entén també com un aspecte de la uniformitat, un estil de tallat de cabells correcte. No està autoritzat –per no adequar-se a la uniformitat prevista– l’ús de pírcings, braçalets, collars,…

Uniforme esportiu

• Sabatilles esportives

• Mitjons blancs

• Pantalons d’esport curts,
blau mig

• Samarreta d’esport vermella

• Xandall d’esport

 

Objectes perduts

En el centre funciona un servei on es recullen els objectes perduts. Si us convé, cal adreçar-se a secretaria.

 

Tota la roba, llibres i material , tant escolar com esportiu, cal que estigui ben marcats, amb el nom i cognoms de l’alumne..

 

Llibres, material escolar

Abans de finalitzar el curs, Turó proporcionarà als pares la relació de llibres de text i material escolar necessari per al curs següent.

Establiment on es pot comprar els llibres de text i el material escolar:

• Cooperativa Consum Constantí

C/ Montblanc 1, Tel. 977 52 32 09. Constantí

 

Qualsevol llibreria que accepti gestionar la comanda de llibres de text prevista.

Establiment on es pot comprar l’uniforme escolar i esportiu

• Cooperativa Consum Constantí

• Maria del Mar C/ Fortuny Tel. 977 233 822 Tarragona

 

Alguns aspectes de la normativa

 

Cal recordar que és una conducta greument contrària a la normativa de convivència la vulneració de la intimitat de qualsevol dels membres de la comunitat educativa, sigui amb mitjans de captació d’imatges, de vídeo o d’àudio, sense consideració de la duració. Si d’aquests enregistraments se’n fes difusió, per exemple a internet, s’agreujaria la gravetat dels fets.

 

Per tal de fomentar la convivència els alumnes no han de portar aparells reproductors de música, consoles o videojocs, etc.

 

Informació Econòmica

Rebreu informació detallada dels diferents conceptes recollits al rebut escolar mensual així com de les reduccions previstes per a famílies nombroses.

 

En tot allò no recollit en aquestes instruccions, serà d’aplicació la normativa vigent (referent normatiu recomanat per a l’organització i el funcionament dels centres de titularitat privada) 2012-2013.

 

Assegurança de continuïtat d’estudis

El col·legi subscriu una pòlissa de continuïtat que cobreix la mort o invalidesa permanent de pare, mare o tutor legal.

 

Sostenibilitat

La recollida selectiva d’escombraries, la responsabilitat en la cura de l’entorn, la utilització adequada de recursos com ara el paper... són desenvolupades dins del projecte educatiu

 

Enviament digital de cartes, comunicats, etc.

La comunicació amb les famílies de cartes, comunicats,... es fa habitualment per correu electrònic.

 

Calendari

 

D dia

setembre

4

Reunió MECs

6

Reunió pares nous

8

Recés mensual AA

11

Diada de Catalunya

12

Inici de Curs EPRI/ESO

13

Inici de Curs BAT

15

Jornada famílies Torreciudad

17

Recés mensual pares

23

Sta. Tecla

24

Festa Local

25

M. D. Misericòrdia

 

D dia

octubre

1

Reunió de pares EPRI

5-7

Convivència pares i fills 1r Prim / 3r Prim

6

 1. Recés mensual AA

8

 1. Reunió de pares ESO i BAT

12

El Pilar

17-19

Convivència 1ESO

19

COF 1 PL / PRE_A

24-26

Convivència 2ESO

26

COF 2 PL / PRE_A Sortida cultural 2,4,5 i 6 PRIM

27

Avaluació 1

29

Recés mensual pares

29-31

Convivència 3ESO / Sortida València 4t ESO / Sortida Madrid 1r BAT

31

Castanyada

 

 

D dia

novembre

1

Tots Sants

2

Festa lliure disposició

9

COF 3 PL / PRE_A

10

 1. Recés mensual AA

18

 1. Exc. Fam. Poblet 3r Pri

22

Sta. Cecília

26

Recés mensual pares

30

COF 4 PL / PRE_A

 

D dia

desembre

1

Recés mensual AA

6

Constitució

7

Festa lliure disposició

8

 1. Immaculada

15

 1. Avaluació 2

17

Recés mensual Pares

19

Festa de Nadal

21

Últim dia de classes

 

 

D dia

gener

6

Reis

8

Inici de classes

11

COF 5 PL / PRE_A

12

Recés mensual AA

20

Sant Sebastià

21

Festa Local

21-23

 1. Visita UNAV-Pamplona 2BAT

24-26

 1. Curs de recés pares i professors

25

COF 6 PL / PRE_A

28

Recés mensual Pares

 

 

 

D dia

febrer

1

Recés mensual AA

4

Reunió de pares EPRI

4-8

Audicions Escola de Música

8

 1. COF 7 PL / PRE_A

11

 1. Reunió de pares ESO/ BAT

23

 1. Avaluació 3

24

Calçot. 3r Prim

25

Recés mensual Pares

 

 

D dia

març

1

COF 8 PL / PRE_A

Portes obertes PRIM-ESO

2

Recés mensual AA

5

Sortida cultural PRIM, ESO i BAT

6

 1. Dinar P5 AU

8

 1. 1es Confess 3r A

13

Reunió presentació projecte BAT

14-17

Curs de recés pares i professors

15

1es Confess 3r B

19

Sant Josep Festa lliure disposició

22

Últim dia de classe

24

Diumenge de Rams

31

Diumenge de Pasqua

 

 

D dia

abril

1

Inici classes

6

Avaluació 4

8

Reunió MECs

12

 1. COF AM1

13

 1. Recés mensual AA

20

Cloenda 2n BAT

22

Festa de lliure disposició

26

COF AM2

29

Recés mensual Pares

 

 

D dia

maig

1

Sant Josep Obrer

3

Romiatge PRIM, ESO , BAT

4

Recés mensual AA

6

 1. Reunió de pares EPRI

10

 1. COF AM3

13

Reunió de pares ESO/BAT

18

Proves Cambridge KET PET

19

Pasqua Granada

24

COF AM4

Reunió informativa Summer Camp

25

Proves Cambridge YLE

27

Recés mensual Pares

 

 

D dia

juny

1

Recés mensual AA

2

Diada Familiar

3-7

Audicions Escola de Música

6

 1. Avaluació 5

7

COF AM5

 1. Imposició Escapularis 3PRIM

8

Proves Cambridge FCE CAE

17

Recés mensual Pares

21

Últim dia de classes

24

Sant Joan

25

Avaluació Final

28

Recollida de notes

29

Sant Pere

 

 

 

D dia

juliol

1

Inici Summer Camp

 

 

D dia

setembre

2-4

Proves extraordinàries

 

 

 

 

 

 

Consell de direcció

Director: Gerardo Meneses Benítez

Sotsdirector docent: Ignasi Martínez Urgelés

Sotsdirector de formació: Javier Medrano Coll

Administrador general: José Mª Samaranch Gallart

Pare: Josep M. Tresserras

 

Coordinació activitats familiars

Jaume Camats Petanas

 

Etapes

Coordinació 1r, 2n i 3r Primària: Jorge Sebastián

Coordinació 4t, 5è i 6è Primària: Miguel Ángel Gómez

Coordinació 1r, 2n i 3r ESO: Juan Jordana

Coordinació 4t ESO, 1r i 2n BATX: Xavier Olloqui

 

Capellania

Mn. Àlex Espinós

 

Agrupació d’antics alumnes

Coordinadors: Lluís Bonfill, Miguel A. Gómez i Gerard Fuster

 

Relacions Institucionals

Juanjo Ribes

 

 

Administració

Gestió econòmica: Neus Mariné

Secretaria docent: Margarita Brenchat

Atenció al públic: Montse Roca

 

Consell escolar

Gerardo Meneses, Sílvia Puerto, José Mª Samaranch, Ignasi Martínez, Javier Medrano, Jordi Semis, Joan Jordana, Josep Ma Santamaria, Jorge Sebastián, Alberto Santana, Carme Llop, Susana Llurba, Xavier Camps, Neus Mariné, Guillem Molas i Gonzalo Mesalles.

 

Matrimoni encarregat de curs

Són un o més d’un en cada curs. És l’element d’unió entre les famílies del seu curs i el col·legi.

 

Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA)

President: Josep Mª Treserras

Vicepresident: Josep Ramon Pallejà

Secretari: Joan Estrada

Tresorer: Rafael Muñoz

Vocals: Arantxa García, Susana Llurba, Julio García Prieto, Francesc Boncompte, Cristina Ardanuy i Jordi Molas.

 

Activitats extraescolars. Esport

Horari: dissabte de 9,30 a 13 h.

Activitats: Jocs preesportius, atletisme, bàsquet, futbol sala, futbol-11 i futbol-7.

Coordinació activitats esportives: Fran Cortès

 

Horari de misses

Cada dia a les 11h

Dimarts a les 9,45h

Dimecres, dijous i divendres a les 9,15h


|