usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Turó procura educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida"

Turó: Persones íntegres, amb un profund sentit cristià
Informació
Turó: Persones íntegres, amb un profund sentit cristià

Turó procura educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida, que desenvolupin totes les seves capacitats intel•lectuals i que forgin una voluntat que els faciliti assolir els propis objectius posats al servei dels altres.

Turó procura educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida, que desenvolupin totes les seves capacitats intel·lectuals i que forgin una voluntat que els faciliti assolir els propis objectius posats al servei dels altres.

Volem ser reconeguts per aportar a la societat, alumnes amb un alt rendiment intel·lectual, motivats a seguir aprenent i amb domini d’idiomes i de les noves tecnologies, amb la finalitat de millorar la societat.

Per tal d’afavorir l’assoliment dels seus objectius educatius, Turó és un col·legi masculí. Aquest model educatiu, el de l’educació diferenciada, té en compte les diferències entre nens i nenes (maduració, interessos,...) Potencia cada un al màxim, la qual cosa és molt equitativa, perquè dóna a cadascú el que necessita: l’organització escolar diferenciada facilita que els alumnes optin, amb llibertat d’oportunitats, per estudis i professions tradicionalment i socialment assignats a l’altre sexe.

 

Projectes:

Entre els projectes que hi ha ara endegats destaquen:

IFE 2.0. En una tasca conjunta de tots els col·legis d’Institució Familiar d’Educació, s’està treballant per renovar tots els processos i matèries que ja funcionen des de fa anys per tal de modernitzar-les i continuar treballant-hi; seguint la premisa: “si alguna cosa funciona, canvia-la”.

Pla estratègic. Es realitzaran grups de treball per millorar individualment com a escola en 6 línies estratègiques: preceptuació, projecte professional, anglès, currículum humanista, aprenentatge cooperatiu i compartim el coneixement.

Programa UP!És un programa per millorar l’anglès a tota l’escola, a tota la primària es fa science, de 1r a 4t prim. es fa Arts and craft. A l’ESO, es fa geography and history a 1r i 2n d’ESO; i a 3r i 4t els grups són flexibles. Es fan converses en anglès a tots els nivells, i a l’ESO, amb professors nadius, cada setmana. D’igual manera, es fan més hores d’anglès a tots els nivells i tenim avaluacions externes, tant a l’EOI com amb el certificat de Cambridge.

Quart idioma. Des de 1r d’ESO fins a 3r d’ESO, s’introdueix l’alemany com a quarta llengua.

Estació de les Lletres. Projecte per fomentar i promocionar la lectura a la primària. Es conviden autors, dibuixants de llibres i contes adreçats a la seva edat.

Les TIC. Tecnològicament, ens modernitzem amb la instal·lació i ús de pissarres digitals i projectors a totes les aules.

Treball-Projecte Bolonya. Preparem els alumnes en la direcció de les universitats, entrenant-los amb el treball cooperatiu, les intel·ligències múltiples, sense oblidar les competències bàsiques.

Publicacions:

-             la revista de l’escola. Vol ser un recull de les activitats que es fan, notícies més importants de l’any i altres esdeveniments. Surt un número a l’any.

-             El butlletí: díptic en què hi apareixen notícies amb periodicitat trimestral.

-             La web. És el punt d’informació més al dia de Turó. Hi surten les notícies més fresques de Turó.


El paper dels pares

Els pares, en matricular els seus fills a Turó, escullen lliurement i es comprometen a acceptar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu. El col·legi demana la seva col·laboració i suport per tal de dur a terme aquests objectius. Les famílies mantenen una constant i estreta relació amb l’escola, especialment a través del preceptor. Els pares s’esforcen per tal que la tasca educativa familiar i la de Turó vagin sempre coordinades i en unitat de criteris, ja que és l’única fórmula que assegura l’èxit en educació.

 

La formació cristiana

Tota l’educació que s’ofereix a Turó s’inspira en una visió transcendent de l’home i s’ajusta als ensenyaments de la doctrina catòlica. Es promou entre els alumnes, els professors, el personal de serveis i els pares, el coneixement i l’estima de la fe i la moral, d’acord amb els ensenyaments de l’Església. Les famílies que van començar Turó van confiar, des d’un primer moment, l’activitat formativa, doctrinal i espiritual a la Prelatura de l’Opus Dei.

 

Els alumnes que necessita la societat

Turó procura una educació global, completa, que s’estén a totes les dimensions de la personalitat, afavorint el desenvolupament harmònic de totes les capacitats intel·lectual, humanes, espirituals, cíviques, artístiques i esportives. Considerem valors preferents l’educació en l’esperit de treball, la integració social, la formació del propi criteri, l’ús responsable de la llibertat personal, l’educació per a la convivència, el respecte vers els altres, la utilització ordenada i responsable de les coses materials i la promoció de les aptituds i qualitats de cada alumne. D’aquesta manera, preparem els nostres alumnes per a actuar de manera lliure i responsable en la millora de la societat. Formem persones que tinguin les habilitats i capacitats per dirigir, amb mà ferma i responsable el futur de la nostra societat, però sempre amb esperit de servei als altres, especialment als més necessitats.

|