usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Contribueix a que les alumnes adquireixin una actitud emprenedora"

UN REPTE CREATIU AL CICLE INICIAL
projectes
13.04.2013
UN REPTE CREATIU AL CICLE INICIAL

Aquest projecte té com objectiu estimular la iniciativa i la creativitat davant una situació de la vida real com pot ser la de participar en una Romeria.

UN REPTE CREATIU AL CICLE INICIAL

PROJECTE D’EMPRENEDORIA AMB INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

C.E. Les Alzines

Curs 2012-2013


PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte té com objectiu estimular la iniciativa i la creativitat davant una situació de la vida real com pot ser la de participar en una Romeria.

Contribueix a que les alumnes adquireixin una actitud emprenedora: “Tinc una idea i la porto a la pràctica”.

Les alumnes són les protagonistes i responsables de tot el procés, amb una metodologia activa que afavoreix un grau alt de participació i cooperació.

Un projecte inclusiu on tothom troba el seu lloc i que cada alumna descobreix què pot aportar a l’esforç comú, respectant els diferents estils de pensament.

Organitzat de tal manera que poguin reflexionar sobre el que s’ha de fer i avaluar el que s’ha fet i viscut amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de totes les competències bàsiques.

Aquest projecte afavoreix la participació de la família en la recerca d’una idea i en el coneixement de la intel·ligència que més destaca a la seva filla, així com en saber quina intel·ligència destaquen els pares.

Un projecte flexible en quan a la forma d’agrupar a les alumnes, els horaris i els espais i que ha estat possible gràcies al treball en equip i a l’actitud de totes les professores del Cicle Inicial.


ASPECTES CLAUS DEL PROJECTE


Organització

S’ha organitzat atenen les diferents intel·ligències i les alumnes de primer i segon s’han agrupat d’acord a la intel·ligència que més dominen. 


Competències bàsiques

El projecte no només contribueix a desenvolupar totes les competències bàsiques, sinó que també es concreta amb objectius i criteris d’avaluació de cada competència.

Competències: comunicació lingüística, artística cultural, tractament de la informació i competència digital, matemàtica, aprendre a aprendre, autonòmia i iniciativa personal, coneixement i interacció amb el món físic i social i ciutadana.


Intel·ligències múltiples

És una visió pluralista del pensament que reconeix que les persones tenen potencials diferents. Cada persona té vuit intel·ligències que treballen juntes. Descobrir els punts forts i les àrees en que es destaca contribueix a la millora de l’autoestima i és un  recurs molt valuós per estimular altres intel·ligències menys desenvolupades.

Intel·ligències: lingüística, matemàtica, cinestèsica, musical, visual, naturalista, intrapersonal i interpersonal.


Emprenedoria

Es refereix a promoure en els alumnes l’esperit emprenedor i té com a finalitat el desenvolupament de qualitats personals com la creativitat, disposició a la innovació, confiança en un mateix, motivació pels resultats a obtenir, lideratge i resistència al fracàs, entre altres.

Els passos a seguir d’aquest procés creatiu serien:

1        Repte creatiu.

2        Recerca d’informació.

3        Producció d’idees.

4        Valoració i selecció de la idea més valuosa.

5        Passar a l’acció.

En el nostre projecte el repte creatiu és: Vull oferir un regal a la Mare de Déu el dia de la Romeria.


Aprenentatge cooperatiu

Tot el projecte està pensat per treballar-lo amb grups reduïts amb la finalitat de millorar en valors com el diàleg, saber escoltar, ajudar i consensuar entre altres, respectant els dos requisits imprescindibles del treball cooperatiu: participació equitativa i interacció simultània.


Fotos del projecte
|