usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal contestar el formulari abans del 22/06/2018"

6è PRIM – Optativa 1r d’ESO curs 2018-19
> dilluns 18 de juny
6è PRIM – Optativa 1r d’ESO curs 2018-19

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes que actualment cursen 6è de primària

 

Ens posem en contacte amb vosaltres perquè pugueu escollir les matèries optatives de la vostra filla. És important que llegiu tots els detalls. Els grups seran d’un màxim 25 alumnes i s’aniran omplint per ordre d’inscripció.

Com sabeu, tant l’alemany com el francès suposen una segona llengua estrangera per a l’alumna i això representa un esforç addicional. Per la qual cosa voldríem aclarir alguns aspectes que us facilitin prendre la decisió de la mà de les tutores de 6è:

a. Treball per competències. Per aprofundir en les competències matemàtica i lingüística.

-      La cursaran les alumnes de 6è que tenen mitjana de 5 (AS).

-      També la podrà fer l’alumna que té mitjana de 6 (en el cas que tingui dos AS en les àrees de Llengües o Matemàtiques)

b. English Project: aprofundeixen en l’anglès (oral i escrit) treballant altres temes com l’art, la cultura, els costums, etc…

Per al proper curs aconsellem que les alumnes que tinguin una mitjana d’Assoliment Notable o d’Assoliment Excel·lent  triïn entre  francès o  alemany. Com que es tracta d'una segona llengua estrangera l'escola ha d'orientar les alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis durant tota l'etapa de l'ESO. 

d. Els criteris acadèmics per poder escollir l’alemany són els següents:

- Haver aprovat totes les assignatures.

- Nota final d’anglès AN o AE.

- Nota final de català i castellà AN o AE.

- Nota final de matemàtiques, mínim un 6 (AS).

e. Els criteris acadèmics per poder escollir francès són els següents:

- Haver aprovat totes les assignatures.

- Nota final d’anglès AN o AE.

- Nota final de català i castellà AN o AE.

Us voldríem recordar també que continuarà oferint-se la possibilitat d’estudiar francès acadèmic extraescolar, però no s’oferirà alemany extraescolar

Podeu contestar en aquest formulari

Moltes gràcies.


Nos ponemos en contacto con vosotros para que podáis escoger las materias optativas de vuestra hija. Es importante que leáis todos los detalles. Los grupos serán de un máximo 25 alumnas y se irán llenando por orden de inscripción.

Como sabéis, el alemán y el francés suponen una segunda lengua extranjera para la alumna y esto representa un esfuerzo adicional. Por lo que quisiéramos aclarar algunos aspectos que os faciliten tomar la decisión con el asesoramiento de las tutoras de 6º:

a. Trabajo por competencias. Para profundizar en las competencias matemática y lingüística.

- La cursarán las alumnas de 6º que tienen promedio de 5 (AS).

- También la podrá hacer la alumna que tiene promedio de 6 (en el caso de que tenga dos AS en las áreas de Lenguas o Matemáticas)

b. English Project: profundizan en el inglés (oral y escrito) trabajando otros temas como el arte, la cultura, las costumbres, etc ...

Para el próximo curso aconsejamos que las alumnas que tengan un promedio de Assoliment  Notable o de Assoliment Excel.lent elijan entre francés o alemán. Como se trata de una segunda lengua extranjera la escuela debe orientar a las alumnas que considere que pueden seguir estos estudios durante toda la etapa de la ESO.

d. Los criterios académicos para poder escoger el alemán son los siguientes:

- Haber aprobado todas las asignaturas.

- Nota final de inglés AN o AE.

- Nota final de catalán y castellano AN o AE.

- Nota final de matemáticas, mínimo un 6 (AS).

e. Los criterios académicos para poder escoger francés son los siguientes:

- Haber aprobado todas las asignaturas.

- Nota final de inglés AN o AE.

- Nota final de catalán y castellano AN o AE.

 Os queremos recordar también que continuará ofreciéndose la posibilidad de estudiar francés académico extraescolar, pero no se ofrecerá alemán extraescolar. 

Podéis contestar en este formulario

Muchas gracias.

 


|