usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

ESO i 1r BTX  – Entrega de notes de final de curs
> dijous 28 de juny ( 09:00 )
ESO i 1r BTX – Entrega de notes de final de curs

De: Sotsdirectora de secundària  - Elisa Comes

A: Pares d’alumnes d’ESO i 1r BTX

L'entrega de notes de final de curs es farà el dijous 28 de juny de 9 h a 12 h. Per facilitar l'organització familiar dels que no pugueu venir les enviarem per correu electrònic el mateix dia a les 15 h. La relació dels deures d'estiu la donarem directament a les alumnes.  

El mateix dia 28 de 15 h a 16.45 h les professores de les diferents assignatures estaran disponibles per resoldre qualsevol dubte podeu trucar a secretaria per demanar hora. 

Aquests darrers dies de curs podeu parlar amb la preceptora de la vostra filla sol·licitant tutoria per ALEXIA o demanant-la directament al seu correu electrònic si no té hores disponibles. 


La entrega de notas de final de curso se realizará el jueves 28 de junio de 9 h a 12 h. Para facilitar la organización familiar de los que no puedan venir las enviaremos por correo electrónico el mismo día a las 15 h. La relación de los deberes de verano la daremos directamente a las alumnas.

El mismo día 28 de 15 h a 16.45 h las profesoras de las diferentes asignaturas estarán disponibles para resolver cualquier duda. Podéis llamar a secretaría para pedir hora 

Estos últimos días de curso podéis hablar con la preceptora de vuestra hija solicitando tutoría a través de ALEXIA o pidiendo directamente a su correo electrónico si no tiene horas disponibles.


Thursday the 28th of June the final marks will be available to pick up from 9am to 12am. In order to facility organitzation those are not able to come the marks be sent by email that day at 3pm. The summer homework will be given to the students.

On the 28th from 3pm to 4.45pm the teachers of the differents subjects will also be free to clear up some questions, if an appointment is made.

The last days you will be able to talk with your daughter’s head teach requesting a tutoria by ALEXIA or asking for her email if she is not free.

|