usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal confirmar l'assistència mitjançant el formulari"

1r BTX – Reunió de pares
> dimarts 20 de març ( 20:30 )
1r BTX – Reunió de pares

De: Tutores de 1r BTX 

A: Pares d'alumnes de 1r BTX

Tal com està previst al calendari escolar, el proper dimarts 20 de març, a les 20.30 h, farem la segona i última reunió de pares, a la biblioteca.


Tractarem els següents punts:

 • Valoració dels resultats acadèmics obtinguts i anàlisi del rendiment escolar fins a dia d’avui.
 • Objectius d'ara a final de curs.
 • Balanç del pla de formació i noves fites per aconseguir una personalitat madura.
 • Projectes i realitats:
  • Treball de recerca/monografia
  • Realització d’una obra de teatre a partir de l’assignatura de Literatura universal.
  • Presentació d’Àgora
  • Sortides culturals per modalitats
  • Anglès BI: First Certificate i 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
  • Batxillerat internacional:


Exàmens interns i externs
Projecte grup 4

 • Revisió del calendari acadèmic.
 • Resum del curs en imatges.
 • Informacions vàries, precs i preguntes.

Per la importància d’aquesta reunió, agrairíem molt la vostra assistència.

Us preguem que ho confirmeu, omplint el següent formulari.


Tal y como está previsto en el calendario escolar, el próximo martes 20 de marzo, a las 20.30 h, haremos la segunda y última reunión de padres, en la biblioteca.

 

Trataremos los siguientes puntos:

• Valoración de los resultados académicos obtenidos y análisis del rendimiento escolar hasta el día de hoy.

 • Objetivos de ahora a final de curso.
 • Balance del plan de formación y nuevas metas para conseguir una personalidad madura.
 • Proyectos y realidades:

-       Trabajo de investigación / monografía

-       Realización de una obra de teatro a partir de la asignatura de Literatura universal.

-       Presentación de “Àgora”.

-       Salidas culturales por modalidades

-       Inglés BI: First Certificate y 5º de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)

-       Bachillerato internacional:

-Exámenes Internos y externos

-Proyecto Grupo 4

 • Revisión del calendario académico
 • Resumen del curso en imágenes
 • Informaciones varias, ruegos y preguntas

Por la importancia de esta reunión, agradeceríamos mucho vuestra asistencia.

 

Os rogamos que lo confirme, rellenando el formulario.

 

As it is stated on the school calendar, next Tuesday 20th of March at 20:30 there will be the second and last parents' meeting of the year in the library.

Topics that will be dealt with:

 • Feedback on academic results and analysis of the school performance of your daughters.
 • Objetives to achieve from now until the end of the year.
 • Formation plan and new goals for a mature personality.
 • Projects and realities:

-       Research project / monographics

-       Theater play in the area of universal literature.

-       Presentation of “Àgora”.

-       Excursion according to itinerary

-       IB English: First Certificate y 5th of Escuela Oficial de Idiomas (EOI)

-       IB:

-Internal and external testing

- Grup 4 project

 

 • Revision of the school calendar
 • Summary of the year in images
 • Other information and questions and answers.

Because this is an important meeting, we would appreciate your attendance.

Please confirm you attendance filling the following form


|