usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal confirmar l'assistència mitjançant el formulari"

2n BTX – Reunió de pares
> dimarts 20 de març ( 20:30 )
2n BTX – Reunió de pares

De: Tutores de 2n BTX 

A: Pares d'alumnes de 2n BTX


Ens trobem a poques setmanes de la finalització d'aquesta important etapa. D'aquí a final de curs les vostres filles hauran de posar tot l’esforç que calgui per tal d’acabar-lo amb els millors resultats possibles. És per això que el dimarts 20 de març a les 20.30h  tindreu la segona reunió de pares, a l’aula gran de 2n de Batxillerat.

Tractarem els següents punts: 

Temes relacionats amb l’àmbit acadèmic:

 • Què han de fer les alumnes d’aquí a final de curs?
 • Què farem des del col·legi per optimitzar el rendiment?
 • Què podeu fer els pares?

Tràmits i accions acadèmiques 3r trimestre:

 • Calendari d’exàmens
 • Lliurament de notes
 • Selectivitat
 • Preinscripcions

Activitats:

 • Informacions diverses de les universitats.
 • Acte Acadèmic de cloenda de curs

Opportunitas: Explicació del Sr. Jose Valentí


Cal tenir present que és la segona, i última, reunió de curs. Per tant, us demanem que feu el possible per assistir-hi. 

Us preguem que confirmeu l’assistència omplint el següent formulari.


De aquí a final de curso vuestras hijas tendrán que poner el esfuerzo necesario para poder acabar con los mejores resultados posibles. Es por esto que el martes 20 de marzo a las 20.30h tendréis la segunda reunión de padres, en el aula grande de 2º de Bachillerato.

Trataremos los siguientes puntos:

 

Temas relacionados con el ámbito académico:

 • ¿Qué deben hacer las alumnas hasta final de curso?
 • ¿Qué haremos desde el colegio para optimizar el rendimiento?
 • ¿Qué podéis hacer los padres ?

Trámites y acciones académicas 3er trimestre:

 • Calendario de exámenes
 • Entrega de notas
 • Selectividad
 • Preinscripciones

Actividades:

 • Informaciones varias de las universidades.
 • Acto Académico de clausura de curso

Opportunitas: Explicación del Sr. Jose Valentí

 

Hay que tener presente que es la segunda, y última, reunión del curso. Por tanto, os pedimos que hagáis lo posible por asistir.

Podéis confirmar la asistencia rellenando el formulario correspondiente.

 

From this moment on your daughters will need to put all the effort in finishing school with the best results possible. That is why on Tuesday 20th March at 20:30 you will have the second parents' meeting in the classroom of 2nd of Baccalaureate.

We will be dealing with the following topics:

Academic area:

 • What do students need to do until the end of the school year?
 • What will the school do to optimise their results?
 • What can parents do?

Academic procedures and actions of the 3rd term:

 • Exam calendar
 • Reports delivery
 • Selectivity
 • Preinscriptions

Activities:

 • Information about universities.
 • Closing ceremony 

Opportunitas: Explanation by Mr José ValentíExplanation by Mr José Valentí

You need to bare in mind that it is the second and last meeting of the year. That is why we are asking you to confirm assistance by filling in the following form.

|