usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

1r BTX – Jornades de Formació
> dimecres 7 de març
1r BTX – Jornades de Formació

De: Coordinadora de Batxillerat

A: Famílies amb filles a 1r de batxillerat

En acabar els exàmens de la 2a avaluació, els dies 7 i 8 de març, les alumnes de 1r de batxillerat participaran, a l’escola, en unes jornades de formació, per complementar el pla previst, des del començament de curs, per tal de treballar aspectes relacionats amb el currículum humanista propi de Les Alzines. Tindran xerrades, testimonis, pel·lícula i fòrum, sessions de treball en grup que afavoriran l’afany de millora personal i el creixement en virtuts. 

Totes faran el mateix horari- tant les del compactat com les del no compactat-, dimecres i dijous de 9 a 2.10 h, amb una excepció: les alumnes BI, per necessitats del programa, el dimecres tindran classe de 3 a 4.50 h.   

Hi haurà servei de menjador a l’hora habitual per a les alumnes apuntades habitualment. 

Esperem que aprofitin i que gaudeixin molt de totes les activitats preparades per a elles amb il·lusió i amb esforç.

 


Al terminar los exámenes de la 2ª evaluación, los días 7 y 8 de marzo, las alumnas de 1º de bachillerato participarán, en la escuela, en unas jornadas de formación, para complementar el plan previsto, desde el comienzo de curso, con el objetivo de trabajar aspectos relacionados con el currículum humanista propio de Les Alzines. Tendrán charlas, testimonios, película y forum, sesiones de trabajo en grupo que favorecerán el afán de mejora personal y el crecimiento en virtudes. 

Todas harán lo mismo horario- tanto las del horario compactado como las del no compactado -, miércoles y jueves de 9 a 14.10 h, con una excepción: las alumnas BI, por necesidades del programa, el miércoles tendrán clase de 15h a 16:50 h.

Habrá servicio de comedor a la hora habitual para las alumnas apuntadas habitualmente.

Esperamos que aprovechen y que disfruten mucho de todas las actividades preparadas para ellas con ilusión y con esfuerzo.


|