usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

A l'hora d'Educació Física -dilluns de 15 a 17h-"

1r BTX – Activitats esportives fora de l’escola
> dilluns 15 de gener
1r BTX – Activitats esportives fora de l’escola

De: Coordinadora de batxillerat

A: Pares d’alumnes de 1r de BTX


 

Us voldríem informar que aquest any a les hores d'Educació Física (els dilluns de 15h a 17h) les vostres filles realitzaran diverses activitats esportives fora de l'escola (footing, pàdel, tennis...) sempre acompanyades per les dues professores de l'assignatura. 

 

Per tal de poder-ho realitzar  és necessari que signeu la següent autorització i la feu arribar a la professora d’Educació Física a través de la vostra filla:

 

En/ Na __________________________________ amb DNI ________________________ autoritzo a la meva filla _________________ de 1r de BTX ____ a realitzar les activitats fora de l'escola que siguin necessàries, dins l'assignatura d'Educació Física, els dilluns de 15h a 17h al llarg del curs 2017/2018.

 

 

Signatura pare/mare o tutor legal,

 

 

 

Os informamos que este año, en las horas de Educación Física (los lunes de 15h a 17h), vuestras hijas realizarán diversas actividades deportivas fuera de la escuela (footing, pádel, tenis...) siempre acompañadas por las dos profesoras de la asignatura.

Para poderlas realizar es necesario firmar la autorización.

This year, in PE lessons (Mondays from 3pm to 5pm), your daughters are going to do different sport activities outside the school (jogging, paddle, tennis…), always accompanied by the two teachers of the subject.

In order to participate in these activities, you have to sign the form.

|