usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

La llum"

P 3 - P 4 - P 5 – Full Informatiu – El projecte de Nadal  –
> divendres 17 de novembre
P 3 - P 4 - P 5 – Full Informatiu – El projecte de Nadal –

De: Mestres d’Educació Infantil

A: Pares de P3, P4 i P5

Els alumnes de P3, P4 i P5 comencem a treballar el projecte del Nadal. És un projecte interdisciplinari i que es treballarà amb les 3 llengües: català, castellà i anglès

Iniciarem el projecte amb la rutina de pensament Zoom in i amb una imatge de nens i nenes esperant els reis amb el fanalet i connectarem amb el tema de la llum i les ombres.

Intentarem aproximar-nos al complex concepte de la llum des dels interessos, la curiositat i les qüestions que ens vagin plantejant els infants.

Explorant la llum i les ombres crearem màgiques experiències que ens faran gaudir a tots. Aquestes experiències són les que permetran als nostres alumnes anar entenent les meravelles del nostre món.

Us convidem que ens acompanyeu en aquest camí del joc i de la llum, gaudiu del que els vostres fills comparteixin amb vosaltres i ja sabeu que estem oberts a les vostres aportacions.

El dia de la festa de Nadal podreu veure la documentació d’aquest projecte als passadissos de l’escola.

 

I la terra s’il.luminà. S’omplí de colors i d’escalfor. Déu veié que la llum era bona i decidí separar-la de les tenebres. La llum l’anomenà dia, i les tenebres, nit.

Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia.

(La Bíblia. Històries de Déu. Editorial Cruïlla)

 

QUÈ CAL PORTAR:

P3:

-  Una ampolla d’aigua de 2 l.

-  Contes, CD’s i DVD’s de Nadal (tot marcat).

-  Catàleg de joguines.

-  Aparells que facin llum.


P4:

-  Una ampolla d’aigua d’1,5 l tallada a 20 cm de la base.

-  Contes i CD’s de Nadal (tot marcat).

-  Una figura de pessebre pel minimón de la classe (marcada amb el nom).

-  Una llanterna.


P5:

-  Una ampolla d’aigua d’1,5 l tallada a 13 cm de la base.

-  Contes i CD’s de Nadal (tot marcat).

-  Una figura de pessebre pel minimón de la classe (marcada amb el nom).

-  Una llanterna.


 

Los alumnos de P3, P4 y P5 empezamos a trabajar el proyecto de la Navidad. Es un proyecto interdisciplinario y que se trabajará con las 3 lenguas: catalán, castellano e inglés

Iniciaremos el proyecto con la rutina de pensamiento Zoom in y con una imagen de niños y niñas esperando a los reyes con el “fanalet” y conectaremos con el tema de la luz y las sombras.

Intentaremos aproximarnos al complejo concepto de la luz desde los intereses, la curiosidad y las cuestiones que nos vayan planteando los niños.

Explorando la luz y las sombras crearemos mágicas experiencias que nos harán disfrutar a todos. Estas experiencias son las que permitirán a nuestros alumnos ir entendiendo las maravillas de nuestro mundo.

Os invitamos a que nos acompañéis en este camino del juego y de la luz, disfrutad de lo que vuestros hijos compartan con vosotros y ya sabéis que estamos abiertos a vuestras aportaciones.

El día de la fiesta de Navidad podréis ver la documentación de este proyecto en los pasillos de la escuela.

 

Y la tierra se iluminó. Se llenó de colores y de calor. Dios vio que la luz era buena y decidió separarla de las tinieblas. La luz la llamó día, y las tinieblas, noche.

Y fue la tarde y una mañana: este fue el primer día.

(La Biblia. Historias de Dios. Ediciones SM)

QUÉ TRAER:

P3:

- Una botella de agua de 2 l.

- Cuentos, CD y DVD de Navidad (todo marcado).

- Catálogo de juguetes.

- Aparatos que hagan luz.

P4:

- Una botella de agua de 1,5 l cortada a 20 cm de la base.

- Cuentos y CD de Navidad (todo marcado).

- Una figura de pesebre para el “minimón” de la clase (marcada con el nombre).

- Una linterna.

P5:

- Una botella de agua de 1,5 l cortada a 13 cm de la base.

- Cuentos y CD de Navidad (todo marcado).

- Una figura de pesebre para el “minimón” de la clase (marcada con el nombre).

- Una linterna.


The students of P3, P4 and P5 will soon start to work on the Christmas project. It is an interdisciplinary project that will be carried out both in Catalan, Spanish and English.

We are going to start the project with the 'Zoom in' thinking routine and with an image of boys and girls waiting for the three kings with their paper lanterns. We will be connecting it with the topic of lights and shadows.

We will be trying to deal with such difficult concepts from the students' own interests, curiosities and questions.

It will be through exploration of the light and the shadows that we will live magic experiences that will make us all have a good time and will allow students to understand the wonders of our world.

We invite you to accompany your children through this path of light and game and that you make your children share the project with you. As always, we are open to your own contributions.

The day of the Christmas party you will be able to see all the documentation for this project hung in the corridors of the school.

 

And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness he called Night.

And there was evening and there was morning, the first day.

(The Bible, Genesis 1:4)

WHAT DO WE NEED TO BRING?

P3:

- a 2l bottle of water.

- Christmas Cds, stories or DVDs (marked with the name).

- A toy catalogue.

-  Gadgets that shine or make light.

P4:

- A 1.5l bottle of water cut 20cm from the base.

- Christmas Cds or stories (marked with the name).

- A nativity  figure for the class “miniworld” (marked with the name).

- A torch.

P5:

-A 1.5l bottle of water cut 13cm from the base.

- Christmas Cds or stories (marked with the name).

-  A nativity  figure for the class “miniworld” (marked with the name).

- A torch.

 
|