usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

1r BTX - Exàmens de la 1a avaluació
> dijous 30 de novembre
1r BTX - Exàmens de la 1a avaluació

De: Coordinadora de batxillerat

A: Pares d’alumnes de 1r de batxillerat

 

Us informem de les dates dels exàmens de la primera avaluació.

Les alumnes de 1r de batxillerat faran els exàmens de la 1a avaluació del dijous 30 de novembre al dimarts 5 de desembre. Per a preparar-se bé per aquests exàmens, disposen també de les tardes d'estudi, des del dimecres 29 de novembre al dimarts 5 de desembre.

Durant aquests dies d'exàmens totes les alumnes comencen a les 9.00 i poden marxar en acabar el segon examen del matí. Hi ha servei de menjador (per a les usuàries habituals) i servei de biblioteca cada tarda a l'escola; per tant, totes les alumnes que ho desitgin, poden quedar-se a estudiar a la biblioteca.

Us recordem que si no han de fer ús del servei de transport escolar habitual, s’ha d’avisar a secretaria.


Os informamos de las fechas de los exámenes de la primera evaluación.

Las alumnas de 1º de bachillerato realizarán los exámenes de la 1ª evaluación del jueves 30 de noviembre al martes 5 de diciembre. Para prepararse bien para estos exámenes, disponen también de las tardes de estudio, desde el miércoles 29 de noviembre al martes 5 de diciembre.

Durante estos días de exámenes todas las alumnas comienzan a las 9.00 y pueden marchar al terminar el segundo examen de la mañana. Habrá servicio de comedor (para las usuarias habituales) y servicio de biblioteca cada tarde en la escuela; por tanto, todas las alumnas que lo deseen, pueden quedarse a estudiar en la biblioteca.

Os recordamos que si no han de hacer uso del servicio de transporte escolar habitual, se debe avisar a secretaría.


We inform you about the dates of the first evaluation exams.

1st of Baccalaureate students will sit their first evaluation exams from Thursday the 30th of November until Tuesday the 5th of December. In order to prepare for her exams, they will have study afternoons from Wednesday the 29th of December until Tuesday the 5th of December.

During these days, students will all start at 9:00 and they can leave as soon as they finish their second exam.

There will be lunch service for those who usually use it and library service every afternoon, so all the students who wish to stay at school will be able to stay in the library.

We would like to remind you that if the students are not using the usual bus service, the school should be informed about it.


|