usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

MARES i PROFESSORES - Recés mensual
> dijous 21 de setembre
MARES i PROFESSORES - Recés mensual

Dates:

Dilluns, 18 de setembre, a les 17.00h
Dijous, 21 de setembre, a les 15.30h


Temes: 

- La misericòrdia i la bondat de Déu. Buscar la gràcia. 

- Lluita interior. Fermesa en el dia a dia


- La misericordia y la bondad de Dios. Buscar la gracia.

- Lucha interior. Reciedumbre en el día a día

 

- God's mercy and goodness. Looking for grace.

- Inner struggle. Daily strength


|