usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

fins el 3 d'octubre (improrrogable)"

BTX-Beques ensenyaments  postobligatoris i superiors-no univ
> divendres 8 de setembre
BTX-Beques ensenyaments postobligatoris i superiors-no univ

BTX-  Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors - no universitaris.

De: Direcció

A: Pares d'alumnes de batxillerat


El Ministeri d’Educació ens informa, com cada inici de curs, de la convocatòria de beques de batxillerat (clica aquí -Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors - no universitaris).

 

La sol·licitud únicament es pot fer telemàticament (clica aquí). Aquestes beques les atorga el Ministeri d'Educació, i el Departament d'Ensenyament hi té delegada la gestió.

Un cop completada es genera un comprovant que s’ha de fer arribar a la secretaria de l’escola (mroure@les-alzines.org). No és necessari adjuntar cap documentació complementària. El termini s’acaba el 3 d'octubre de 2017. (improrrogable)

 

El centre és qui presenta les certificacions de matrícula i qualificacions necessàries per fer la sol·licitud d'aquesta beca, un cop hagi rebut el comprovant de sol·licitud.

 

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la secretària pedagògica, Marta Roure (e-mail:mroure@les-alzines.org).El Ministerio de Educación nos informa, como cada inicio de curso, de la convocatoria de becas de bachillerato (Becas de carácter general para enseñanzas postobligatorias y superiores (no universitarios).

La solicitud únicamente se puede hacer telemáticamente (clica aquí). Estas becas las otorga el Ministerio de Educación, y el Departament d’Educació tiene delegada la gestión.

Una vez completada se genera un comprobante que se ha de imprimir y hacer llegar una copia a la secretaría de la escuela. No es necesario adjuntar ninguna documentación complementaria. El plazo acaba el 3 de octubre. (improrrogable) 

El centro es quien presenta las certificaciones de matrícula y calificaciones necesarias para hacer la solicitud de esta beca, una vez haya recibido el comprobante de solicitud.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con la secretaria pedagógica, Marta Roure (e-mail: mroure.lesalzines@institucio.org).

 

 

As every year, the Ministry of Education informs at the beginning of the school year about the call for grants for Baccalaureate students.

Applications can be submitted telematicall. These grants are awarded by the Ministry of Education and are managed by the Education Department.

 

Once you have completed the enrollment you have to print a receipt and send it to the School Admissions Office. Further information does not need to be included.

The deadline is the third of October

The school is who presents the registration certificate and the qualifications needed to apply for this grant, once they receive the application receipt.

If you need further information do not hesitate to contact the Pedagogical Secretary. Miss Marta Roure (e-mail: mroure.les-alzines@institucio.org


|