usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Si no es compleix aquesta petita normativa, no podrem administrar medicaments a l’escola."

Normativa Departament Salut Escolar 2017-18
curs actual
24.08.2015
Normativa Departament Salut Escolar 2017-18

Per evitar intoxicacions per medicaments a l’escola, el Departament de Sanitat recomana no administrar cap tipus de fàrmac en horari escolar de no ser que sigui absolutament necessari.

 En aquest cas, s’hauran de complir unes normes:

1. Parlar amb la tutora del nen/a.

2. Portar la recepta mèdica on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

3. Adjuntar un escrit on s’autoritzi al personal de l’escola  a administrar al seu fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu: Aquí

4. Tenir un medicament d’ús exclusiu per a l’escola, per tal d’evitar que els nens/es el portin diàriament a dins de la motxilla.

5. El medicament s’haurà d’entregar directament a la tutora.


Si no es compleix aquesta petita normativa, no podrem administrar medicaments a l’escola.


IMPORTANT: Descarregueu la següent autorització i retorneu-la signada a la tutora del /de la vostre/a fill/a: Aquí


Gràcies per la vostra col·laboració. 

Carmen Molins
Dept. de Salut Escolar
Apreciados padres, 

Para evitar intoxicaciones por medicamentos en la escuela, el Departamento de Sanidad recomienda no administrar ningún tipo de fármaco en horario escolar a menos que sea absolutamente necesario. En este caso, se deberán cumplir unas normas:
 
1. Hablar con la tutora del niño/a.
 
2. Llevar la receta médica donde conste el nombre del alumno/a, la pauta y el nombre del medicamento que debe tomar.
 
3. Adjuntar un escrito en el que se pida y se autorice al personal de la escuela que administre a su hijo/a la medicación prescrita, siempre que sea imprescindible su administración en horario lectivo: Aquí
 
4. Tener un medicamento de uso exclusivo para la escuela, a fin de evitar que los niños/as lo lleven a diario dentro de la mochila.
 
5. El medicamento se deberá entregar directamente a la tutora.
   
Si no se cumple esta pequeña normativa, no podremos administrar medicamentos en la escuela.


IMPORTANTE: Descargad la siguiente autorización y devolverla firmada a la tutora de vuestro/a hijo/a: Aquí
   
Gracias por su colaboración.
       
Carmen Molins
Dept. de Salud Escolar

|