usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

GENERAL. Autoritzacions
> dimecres 7 de setembre
GENERAL. Autoritzacions

AUTORITZACIONS /AUTORIZACIONES

Descàrrega document d' autorització recollida d'alumnes. Descarga documento de autorización recogida de alumnos.

Descàrrega document d'autorització administració medicació. Descarga documento autorización administración medicación. 

Descàrrega document d'autorització de sortides culturals i drets d'imatge. Descarga documento de autorización de salidas culturales y derechos de imagen. (Retorneu signada / Devolved firmada). TOTS els cursos

Descàrrega document d'autorització xarxes socials. Descarga documento de autorizacion redes sociales. (Retorneu signada / Devolved firmada) 5è EPRI a 2n BATX.|