usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Si no es compleix aquesta petita normativa, no podrem administrar medicaments a l’escola."

Normativa Departament Salut Escolar 2017-18
curs actual
Normativa Departament Salut Escolar 2017-18

Per evitar intoxicacions per medicaments a l’escola, el Departament de Sanitat recomana no administrar cap tipus de fàrmac en horari escolar de no ser que sigui absolutament necessari.

En aquest cas, s’hauran de complir unes normes:

1. Parlar amb la tutora del nen/a.

2. Portar la recepta mèdica on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

3. Adjuntar un escrit on s’autoritzi al personal de l’escola  a administrar al seu fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu:AQUÍ

4. Tenir un medicament d’ús exclusiu per a l’escola, per tal d’evitar que els nens/es el portin diàriament a dins de la motxilla.

5. El medicament s’haurà d’entregar directament a la tutor/a.

Si no es compleix aquesta petita normativa, no podrem administrar medicaments a l’escola.

IMPORTANT: Descarregueu la següent autorització i retorneu-la signada a la tutor/a del /de la vostre/a fill/a:AQUÍ

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 


 

Para evitar intoxicaciones por medicamentos en la escuela, el Departamento de Sanidad recomienda no administrar ningún tipo de fármaco en horario escolar a menos que sea absolutamente necesario. En este caso, se deberán cumplir unas normas:

1. Hablar con la tutora del niño/a.

2. Llevar la receta médica donde conste el nombre del alumno/a, la pauta y el nombre del medicamento que debe tomar.

3. Adjuntar un escrito en el que se pida y se autorice al personal de la escuela que administre a su hijo/a la medicación prescrita, siempre que sea imprescindible su administración en horario lectivo: AQUÍ

4. Tener un medicamento de uso exclusivo para la escuela, a fin de evitar que los niños/as lo lleven a diario dentro de la mochila.

5. El medicamento se deberá entregar directamente a la tutor/a.

Si no se cumple esta pequeña normativa, no podremos administrar medicamentos en la escuela.

IMPORTANTE: Descargad la siguiente autorización y devolverla firmada a la tutor/a de vuestro/a hijo/a: AQUÍ

Gracias por su colaboración.       


|