usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Llibres i material"

Llibres de text 2017-18
curs actual
Llibres de text 2017-18

Posem a la vostra disposició tota la informació dels llibres de text del pròxim Curs 2017-18.

Estimades famílies,

La Llibreria Garbí els comunica que s'encarregarà de realitzar la venda dels llibres de text al col·legi LA FARGA per al proper curs 2017-18 a les famílies que així ho sol·licitin.

Hauran de fer els encàrrecs de la manera següent:

1- La venda de llibres es realitzarà a través de la pàgina TROA GARBÍ (WEB DE GARBÍ). Totes les comandes que es gestionin a la web es pagaran únicament a través de rebut domiciliat, les dades bancàries s´hauran de facilitar en el moment de realitzar la comanda. Recomanem fer la comanda abans del 25 de juliol doncs té forces avantatges. (*)

2- Durant la primera quinzena d'agost, TROA LLIBRERIES girarà a les famílies l'import corresponent als llibres sol·licitats.

3- Els llibres reservats abans del 25 de juliol es lliuraran als alumnes del col·legi LA FARGA el dia 12 de setembre, primer dia de classe. No s´entregarà cap lot de llibres que no hagi estat prèviament pagat.

4- Les llicències digitals s'adquiriran només a través de la llibreria GARBI i l'escola s'encarregarà de descarregar-les als ipad dels nens.

5- Se´ls comunica que les comandes són en ferm i que no s'admetran devolucions a excepció de llibres defectuosos. Podrà resoldre les seves incidències a la Llibreria Garbí (Via Augusta, 9) fins al 30 de setembre i al col·legi LA FARGA el dia 19 de setembre (de 9.30h a 17.30h).

Totes les comandes tindran el 5% de descompte tant en llibres com en material escolar.

6- La web estarà oberta fins el dia 8 de setembre.

6.1 Les comandes fetes per la web al setembre es podran pagar únicament amb targeta de crèdit en el moment de confirmar la comanda.

6.2 Els llibres es podran recollir el dia 19 al col·legi de 9h a 17:30h, segons disponibilitat de stock del material.

6.3 A les comandes fetes en aquest període no es garantitza dia d´entrega, Les comandes es prepararan per ordre d'arribada.


(*) 1.1 Assegurem un servei més eficaç en el lliurament del material del dia 12 de setembre, sempre que les editorials responguin correctament.

1.2 Entren al sorteig de 10 lots gratuïts.

1.3 En finalitzar la campanya rebran un val descompte de 3 €

Llistes de llibres – La Farga 


PRIMÀRIA 

1 PRI

 2 PRI

3 PRI

4 PRI

5 PRI

6 PRI

ESO

1 ESO

2 ESO

3 ESO

 4 ESO

 

BATXILLERAT

1 BAT

2 BTX

 


Apreciadas familias,

La Librería Garbí les comunica que se encargará de realizar la venta de los libros de texto en el colegio LA FARGA para el próximo curso 2017-18 a las familias que así lo soliciten.

Deberán hacer los encargos de la siguiente manera:

1- La venta de libros se realizará a través de la página de TROA GARBÍ (WEB DE GARBÍ). Todos los pedidos que se gestionen en la web se pagarán únicamente a través de recibo domiciliado, los datos bancarios se deberán facilitar en el momento de realizar el pedido. Recomendamos hacer el pedido antes del 25 de julio dado que tiene importantes ventajas. (*)

2- Durante la primera quincena de agosto, TROA LLIBRERIES girará a las familias el importe correspondiente a los libros solicitados.

3- Los libros reservados antes del 25 de julio se entregarán a los alumnos del colegio LA FARGA el día 12 de septiembre, primer día de clase. No se entregará ningún lote de libros que no haya sido previamente pagado.

4- Las licencias digitales se adquirirán sólo a través de la librería GARBI y el colegio se encargará de descargarlas a los ipad's de los niños.

5- Os comunicamos que los pedidos son en firme y que no se admitirán devoluciones a excepción de libros defectuosos. Podrá resolver sus incidencias en la Librería Garbí (Via Augusta, 9) hasta el 30 de septiembre y en el colegio LA FARGA el día 19 de septiembre (de 9.30h a 17.30h).

Todos los pedidos tendrán el 5% de descuento tanto en libros como en material escolar.

6- La web estará abierta hasta el día 8 de septiembre.

6.1 Los pedidos realizados por la web en septiembre se podrán pagar únicamente con tarjeta de crédito en el momento de confirmar el pedido.

6.2 Los libros se podrán recoger el día 19 en el colegio de 9h a 17: 30h, según disponibilidad de stock del material.

6.3 A los pedidos realizados en este periodo no se garantiza día de entrega, Los pedidos se prepararán por orden de llegada.


(*) 1.1 Aseguramos un servicio más eficaz en la entrega del material del día 12 de septiembre, siempre que las editoriales respondan correctamente.

1.2 Entran en el sorteo de 10 lotes gratuitos.

1.3 Al finalizar la campaña recibirán un vale descuento de 3 €
Listas de libros – La Farga 


PRIMARIA 

1 PRI

 2 PRI

3 PRI

4 PRI

5 PRI

6 PRI

ESO

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

 

BACHILLERATO

1 BCH

2 BCH

 


|