usuari 
passwd 
        

VALLDOREIX

Menestra de verdures
Truita amb amanida i olives
Fruita

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Assemblea Ordinària i Extraordinària"

AMPA - Assemblea Ordinària i Extraordinària
> dimarts 17 de octubre
AMPA - Assemblea Ordinària i Extraordinària

Benvolgudes famílies,

Un cop ha acabat el període de presentació de candidatures per la Junta de l'AMPA de La Farga, no hi ha cap candidatura presentada a part de la candidatura de la junta actual que us presentem:

-Júlia Gifra -Mia Almeda -Caro Wennberg
-Ramón Esteve -Paco Badia -Arnau Prats
-Xavier Arasanz -Jesús Barrachina -Francesc Miret

Donat que només hi ha una candidatura no es durà a terme la votació i recompte de vots.

Convoquem també Assemblea Ordinària i Extraordinària el proper 17 d'Octubre a les 20:00h en primera convocatòria i 20:30 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior.
-Exposició per comissions de les tasques dutes a terme.
-Presentació i aprovació dels comptes del curs 2016-2017.
-Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2017-2018.
-Proposta modificació Estatuts.
-Precs i preguntes.

Estem a la vostra disposició per a atendre els dubtes que tingueu.

Moltes gràcies

Francesc Miret Romero / President Ampa la farga

Si no puguéssiu assisitir, podeu delegar el vostre vot en el President de l'Ampa o en una altre persona, deixant aquesta butlleyt degudament cumplimentada i signada a la recepció del col·legi o enviant-la per mail a [email protected]

Els Srs................................................................, no podran assistir a l´ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del 17 d'octubre de 2017 i deleguen el seu vot en la persona de .........................................................................

Barcelona, a ............ d'octubre de 2017

Signat: ........................................

................................................................................................................................................


Apreciadas familias,

Una vez terminado el periodo de presentación de candidaturas a la Junta del AMPA de La Farga, no hay ninguna candidatura presentada a parte de la candidatura de la junta actual que os presentamos:

-Júlia Gifra -Mia Almeda -Caro Wennberg
-Ramón Esteve -Paco Badia -Arnau Prats
-Xavier Arasanz -Jesús Barrachina -Francesc Miret

Dado que hay sólo una candidatura no se procederá a la votación y recuento de votos.

Convocamos también Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el próximo 17 de Octubre a las 20:00h en primera convocatoria y a las 20:30h en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

-Lectura y aprobación del Acta del Asamblea anterior.
-Exposición por comisiones de las tareas desarrolladas.
-Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2016-2017.
-Presentación y aprobación del presupuesto para el curso 2017-2018.
-Propuesta modificación Estatutos.
-Ruegos y preguntes.
Estamos a la vuestra disposición para atender las dudas que tengáis.

Muchas gracias

Francesc Miret Romero / President AMPA LaFarga

Si no pudierais asisitir, podeis delegar vuestro voto en el Presidente del Ampa o en otra persona, dejando este boleto debidamente cumplimentado y firmado en la recepción del colegio o enviándolo por mail a [email protected]

Los Sres................................................................, no podran asistir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 17 de Octubre de 2017 y delegan su voto en la persona de .........................................................................

Barcelona, a ............ de Octubre de 2017

Firmado: ........................................

................................................................................................................................................

|