usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes."

Memòria Anual 2016
sobre nosaltres
Memòria Anual 2016

Anualment, Institució Familiar d'Educació publica la seva memòria anual, que recull les activitats més destacades que ha portat a terme la Institució durant l'exercici, així com alguns dels resultats obtinguts.

Extracte de l'editorial de Joan Gallostra, President de la Institució:

Efectuant un balanç global, podem dir que aquest ha estat un bon any en pràcticament tots els àmbits de la Institució, tant en termes de qualitat docent i de participació de les famílies en activitats formatives, com en termes econòmics i financers.

El darrer curs ha estat condicionat pels avenços en la implementació del projecte Aude! Quan observem el dinamisme i el rigor dels nous projectes pedagògics, la qualitat del nostre professorat, la implicació de les famílies i els resultats acadèmics dels nostres alumnes, no tenim cap dubte que el balanç d’Aude! ha estat i seguirà sent excel·lent. Al llarg de la memòria fem un breu resum dels seus eixos i de com hem arribat a concretar-los, il·lustrant amb múltiples dades la qualitat del projecte educatiu que oferim.

El nostre model pedagògic respon de manera innovadora, consistent, estructurada i compromesa als grans reptes que avui afronta la societat. Som conscients que l’educació és molt més que uns resultats, però aquests també són importants i un any més els nostres alumnes han obtingut uns excel·lents resultats acadèmics en totes les proves de competències bàsiques i en les PAU. Prop del 80% dels nostres alumnes es troben en el tram alt i mitjà-alt en les quatre matèries (castellà, català, anglèsi matemàtiques) de les proves deCompetències Bàsiques de 6è i 4t d’ ESO,destacant l’anglès per sobre de la restaamb més d’un 90% d’alumnes als tramsalt i mitjà-alt. Pel que fa a les PAU, el 99%dels alumnes de 2n de Batxillerat les han aprovades i 11 hi han obtingut distincions del Departament d’Ensenyament.

Entre els diferents reptes que tenim davant nostre, particularment m’agradaria ara compartir-ne un: explicar a la societat el nostre model educatiu. Estem convençuts que la nostra missió passa per ser capaços de posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les nostres famílies, però també per contribuir des de l’educació a la millora de la nostra societat. Redoblem, doncs, esforços i recursos per compartir amb la nostra comunitat educativa i amb la societat en general els valors que fonamenten el nostreprojecte educatiu.Voldria acabar aquestes línies agraint sincerament el compromís i la feina ben feta de totes les persones que formen part de la Institució. Sense la implicació i l’esforç de cada un d’ells, cap de les xifres que exposem a continuació no serien possibles i, per això, hem d’agrair-los, la seva inestimable contribució.

Emprenem el 2017 amb optimisme i il·lusió. Amb actitud de servei, esforç i la implicació de les famílies som capaços d’afrontar qualsevol repte futur.

galeria de fotos
  • Memòria Anual 2016
|