usuari 
passwd 
        

INFANTIL

Espaguetis a la bolonyesa
Truita de patata amb amanida
Síndria

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

És millor un cap ben format que no pas un cap ben ple."

Creativitat: els 100 llenguatges del nen
Alumnes
15.09.2011
Creativitat: els 100 llenguatges del nen

La Farga Infantil és una escola que confia i respecta els sabers i els llenguatges dels infants, i seguint aquesta premisa s’han anat perfilant una sèrie de traços que configuren el mapa de la pedagogia reggiana.

A La Farga Infantil el mes de març es van celebrar unes jornades de treball i reflexió al voltant de la pedagogia reggiana i del concepte de l’ Atelier. Es va fer èmfasi en que la Pedagogia de Reggio no és tan sols un nou enfocament metodològic o un conjunt de tècniques per incentivar la creativitat, sinó que implica una nova visió de l’escola i, sobretot, una concepció diferent de la infància.

Les jornades es van iniciar amb la pregunta de Roberto Mainardi: “quina idea tenim de nen?” Perquè, efectivament, es tracta d’una pedagogia que aposta per una concepció del nen i la nena com a éssers capaços, responsables, portadors de coneixements, amb una manera personal de percebre el món i amb uns llenguatges propis que hem d’ajudar a desenvolupar.  Una pedagogia que fomenta l’entusiasme i ganes d’aprendre dels nens i que –a partir del respecte, l’autonomia i la confiança en les seves capacitats- no pretén tant instruir com despertar, no pretén tant “posar a dintre, com treure a fora”

Partint d’aquesta  premissa bàsica  d’ una escola que confia i respecta els sabers i els llenguatges dels infants, s’han anat perfilant una sèrie de traços que configuren el mapa de la pedagogia reggiana i que ens ajuden a reflexionar sobre la nostra pròpia tasca educativa: l’arrelament de l’escola a la cultura on es troba, la interactuació de la comunitat escolar en tot el procés d’aprenentatge, la importància del procés envers el resultat, la rellevància de l’observació i documentació com a fonts que ens permeten conèixer els processos i millorar la nostra acció pedagògica, la cura dels espais i dels materials com a elements que afavoreixen i generen l’aprenentatge, la reflexió sobre els temps dels infants, l’escolta atenta que implica escoltar i ser escoltat, la pedagogia de les relacions i del diàleg, l’acceptació del que és impredictible com a part inherent de l’educació, la importància de fer-se preguntes per investigar la realitat... tot un seguit de trets per aprofundir i que fonamenten un estil d’ensenyament que no es pot reduir a una proposta metodològica concreta o a un projecte per imitar sense entendre el canvi de mentalitat que implica.

Respecte a aquests trets, la Farga Infantil se sent satisfeta del seu compromís d’optar per un tipus d’educació on les famílies i la comunitat escolar sempre han estat un factor clau; on s’intenta que el nen s’involucri en el seu aprenentatge d’una manera activa: emocionalment i intel·lectual; on entenem l’educació com quelcom més enllà de la informació i, sobretot, on procurem replantejar-nos la nostra tasca educativa en profunditat.

Un cop desenvolupats els fonaments imprescindibles per poder entendre la pedagogia reggiana, es van presentar projectes concrets i imatges de treballs realitzats pels nens, com composicions amb materials naturals, projectes amb llum, estructures arquitectòniques, etc. on el nen prèviament investiga, manipula, coneix els materials i projecta gràficament el que vol fer per després produir les seves peces o senzillament per interactuar amb l’espai, transformar-lo, fer-se preguntes, aprendre, formar-se perquè –en paraules d’Edgar Morin- “És millor un cap ben format que no pas un cap ben ple.” 
|