Voluntariat de nadal

Les alumnes de la ESO i BAT han participat en diverses accions solidàries. Llars d’avis, Càrites, Banc d’Aliments, menjadors socials… Un bon aprenentatge!

VOL 2

Nadal és temps de generositat i això s’ha d’aprendre amb accions concretes. En aquestes dates les alumnes de Secundària i Batxillerat realitzen accions concretes de solidaritat, que els fan conéixer altres realitats i les ajuden a millorar com a persones.

VOLUNTARIAT 1

BAT ha pogut conéixer de primera ma la gran tasca que fa Càritas. S’han repartit en quatre zones: la parròquia de Sant Bernat Calbò on han ajudat a classificar i repartir aliments, ordenar i classificar en el magatzem de Tarragona, la botiga de roba Filigrana de Tarragona i el menjador social de Reus. Han pogut veure quina tasca fa Càritas, compartir experiències amb els voluntaris i ajudar en la tasca del dia a dia.

VOL 9

Les nostres alumnes han donat una part del seu temps i treball, però és molt més el que han rebut veient les persones que treballen dia a dia per millorar la vida dels altres.

VOL 3

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...