usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres"

4t ESO: Competències bàsiques
> dimarts 6 de febrer
4t ESO: Competències bàsiques

Les alumnes de 4t d'ESO tindran les proves de competències bàsiques el 6 i 7 de febrer.

La prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. 
 http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvaAvaluacioESO

|