usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

A càrrec de professionals del Departament de Psiquiatria de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. "

2n EPRI: Reunió per a pares
> dimarts 16 de gener
2n EPRI: Reunió per a pares

El proper dimarts 16 de gener a les 20,00h. tindrà lloc, a la sala d'actes del col.legi, una reunió per pares i mares de 2n de primària a càrrec de professionals del Departament de Psiquiatria de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Benvolguts pares,

 El proper dimarts 16 de gener a les 20,00h. tindrà lloc, a la sala d'actes del col.legi, una reunió per pares i mares de 2n de primària a càrrec de professionals del Departament de Psiquiatria de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

 El motiu és que aquest equip desenvolupa un pla de detecció de dificultats en l'aprenentatge centrat principalment en alumnes de 2n de Primària de tot Catalunya. AURA ha entrat en conveni de col.laboració amb aquest gavinet per tal

de rebre assessorament i tenir l'oportunitat d'incloure les nostres alumnes en aquest pla. L'esmentat equip, a través d'unes fases de cribatge i diagnòstic, ens pot ajudar a identificar possibles causes que fan que l'aprenentatge o maduració

de les alumnes no sigui tot el satisfactori que esperem.

 La Dra. Rosa Bosch, coordinadora de l'equip de Vall d'Hebron serà l'encarregada de transmetre-us la informació al respecte el dimarts vinent. La reunió informativa té una durada prevista de 45 minuts aproximadament.

 Ens agradaria comptar amb la vostra assistència ja que sempre podem aprendre escoltant a aquests professionals.


Estimados padres,

 El próximo martes 16 de enero a las 20,00 h. tendrá lugar, en el salón de actos del colegio, una reunión para padres y madres de 2º de primaria a cargo de profesionales del Departamento de Psiquiatría del hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

 El motivo es que este equipo desarrolla un plan de detección de dificultades en el aprendizaje centrado principalmente en alumnos de 2º de Primaria de toda Cataluña. AURA ha entrado en convenio de colaboración con este gabinete para recibir

asesoramiento y tener la oportunidad de incluir a nuestras alumnas en este plan. Dicho equipo, a través de unas fases de cribado y diagnóstico, nos puede ayudar a identificar posibles causas que hacen que el aprendizaje o maduración de las alumnas

no sea todo lo satisfactorio que esperamos.

 La Dra. Rosa Bosch, coordinadora del equipo de Vall d'Hebron será la encargada de transmitiros la información al respecto el martes próximo. La reunión informativa tiene una duración prevista de 45 minutos aproximadamente.

 Nos gustaría contar con vuestra asistencia ya que siempre podemos aprender escuchando a estos profesionales.|